Pressreleaser 2009

2009-11-12

Elanders gör fortsatta rationaliseringar i den svenska verksamheten

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-11-12 Elanders varslar idag 30 medarbetare om uppsägning, huvudsakligen tjänstemän i olika administrativa befattningar. Åtgärden är ett ytterligare led i att stärka den svenska verksamhetens konkurrenskraft i det rådande marknadsläget. Den utgör också ett viktigt …

2009-10-22

Delårsrapport januari – september 2009

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-10-22 Det tredje kvartalet:  Omsättningen sjönk med 26 % och uppgick till 381 Mkr (516 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -21,4 Mkr (-9,5 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till -27,8 Mkr (-23,0 Mkr).

2009-08-03

Elanders gör förändringar i koncernledningen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-08-03 Följande personer har utsetts att från och med idag ingå i Elanders koncernledning: Magnus Nilsson, VD och koncernchef Mats Almgren, CFO Per Brodin Tommy Lennartsson Peter Sommer Koncernledningens nya sammansättning ska öka tempot i …

2009-07-15

Tommy Lennartsson ny Sverigechef i Elanders

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-07-15 Tommy Lennartsson har utsetts till ny VD för Elanders Sverige AB. Han efterträder Lars-Gunnar Skötte som har lämnat koncernen. Tommy har lång erfarenhet inom den grafiska branschen. Han började sin karriär inom tryckeribranschen 1976 …

2009-07-14

Delårsrapport januari – juni 2009

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-07-14 Det andra kvartalet: Omsättningen sjönk med 16 % och uppgick till 445 Mkr (532 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -22,4 Mkr (24,9 Mkr). Resultatet är påverkat av kostnader i samband med ledningsbyte uppgående till 13 …

2009-06-26

Ny koncernchef i Elanders

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-06-26 Magnus Nilsson har utsetts till ny VD och koncernchef i Elanders AB. Han efterträder Patrick Holm som efter 7 år som koncernchef övergår till annan verksamhet. Magnus är för närvarande chef för affärsområdet User …

2009-04-23

Rapport från årsstämman 2009

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-04-23 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2008 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2009 bevilja styrelsen arvode …

2009-04-23

Delårsrapport januari – mars 2009

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-04-23 Första kvartalet: Omsättningen sjönk med 9 % och uppgick till 477 Mkr (522 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 12,1 Mkr (31,3 Mkr) Resultatet före skatt uppgick till 2,9 Mkr (19,2 Mkr).

2009-04-03

Den engelska versionen av Elanders årsredovisning för 2008 är publicerad

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-04-03 Idag publicerar infomediakoncernen Elanders den engelska versionen av årsredovisningen för verksamhetsåret 2008 på koncernens hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, kunder och övriga intressenter från och med  torsdagen den  9 april. Elanders …

2009-03-20

Elanders årsredovisning för 2008 är publicerad

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-03-20 Idag, fredagen den 20 mars, publicerar Elanders sin svenska årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, kunder och övriga intressenter och den finns också utlagd på bolagets hemsida www.elanders.com. Den engelska …

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions