Pressreleaser 2009

2009-11-12

Elanders gör fortsatta rationaliseringar i den svenska verksamheten

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-11-12 Elanders varslar idag 30 medarbetare om uppsägning, huvudsakligen tjänstemän i olika administrativa befattningar. Åtgärden är ett ytterligare led i att stärka den svenska verksamhetens konkurrenskraft i det rådande marknadsläget. Den utgör också ett viktigt …

2009-10-22

Delårsrapport januari – september 2009

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-10-22 Det tredje kvartalet:  Omsättningen sjönk med 26 % och uppgick till 381 Mkr (516 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -21,4 Mkr (-9,5 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till -27,8 Mkr (-23,0 Mkr).

2009-08-03

Elanders gör förändringar i koncernledningen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-08-03 Följande personer har utsetts att från och med idag ingå i Elanders koncernledning: Magnus Nilsson, VD och koncernchef Mats Almgren, CFO Per Brodin Tommy Lennartsson Peter Sommer Koncernledningens nya sammansättning ska öka tempot i …

2009-07-15

Tommy Lennartsson ny Sverigechef i Elanders

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-07-15 Tommy Lennartsson har utsetts till ny VD för Elanders Sverige AB. Han efterträder Lars-Gunnar Skötte som har lämnat koncernen. Tommy har lång erfarenhet inom den grafiska branschen. Han började sin karriär inom tryckeribranschen 1976 …

2009-07-14

Delårsrapport januari – juni 2009

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-07-14 Det andra kvartalet: Omsättningen sjönk med 16 % och uppgick till 445 Mkr (532 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -22,4 Mkr (24,9 Mkr). Resultatet är påverkat av kostnader i samband med ledningsbyte uppgående till 13 …

2009-06-26

Ny koncernchef i Elanders

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-06-26 Magnus Nilsson har utsetts till ny VD och koncernchef i Elanders AB. Han efterträder Patrick Holm som efter 7 år som koncernchef övergår till annan verksamhet. Magnus är för närvarande chef för affärsområdet User …

2009-04-23

Rapport från årsstämman 2009

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-04-23 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2008 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2009 bevilja styrelsen arvode …

2009-04-23

Delårsrapport januari – mars 2009

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-04-23 Första kvartalet: Omsättningen sjönk med 9 % och uppgick till 477 Mkr (522 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 12,1 Mkr (31,3 Mkr) Resultatet före skatt uppgick till 2,9 Mkr (19,2 Mkr).

2009-04-03

Den engelska versionen av Elanders årsredovisning för 2008 är publicerad

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-04-03 Idag publicerar infomediakoncernen Elanders den engelska versionen av årsredovisningen för verksamhetsåret 2008 på koncernens hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, kunder och övriga intressenter från och med  torsdagen den  9 april. Elanders …

2009-03-20

Elanders årsredovisning för 2008 är publicerad

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-03-20 Idag, fredagen den 20 mars, publicerar Elanders sin svenska årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, kunder och övriga intressenter och den finns också utlagd på bolagets hemsida www.elanders.com. Den engelska …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions