Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose. I ett antal uppdrag har flera av våra produktionsanläggningar varit involverade.

Auto Store – Auto­matiserat lager

Multi­kanal­verk­sam­het och auto­matiserat lager­system.


Elanders dotterföretag ITG driver en multikanalverksamhet åt en känd europeisk fotbollsklubb och förser marknaden med supporterprodukter globalt. Med ett nytt automatiserat lagersystem där robotar gör en stor del av jobbet har effektiviteten ökat drastiskt.

Läs mer

Electronics – Distributions­logistik

Stort och smått i samma logistiklösning.


Elanders har genom sitt dotterföretag LGI ytterligare förstärkt sin position inom kundsegmentet Electronics med en stark och internationellt växande kund.

Läs mer

Utveckling av multi­kanals­lösning

Webbshop och logistiklösning från grunden.


Elanders dotterföretag ITG har utvecklat en webbshop och logistiklösning från grunden åt en känd motorsågstillverkare, som nu drivs i ett nära partnerskap med kunden.

Läs mer

Försörjnings­kedja för sjuk­vårds­produkter

Full spårbarhet och kontroll från tillverkning till leverans.


Att tillhandahålla en säker försörjningskedja för medicinska produkter är utmanande och kräver full spårbarhet och kontroll hela vägen från tillverkning till leverans.

Läs mer

Managed Print Services

Kundanpassad helhetslösning.Elanders kombinerar kontrakts- och transportlogistik genom hela försörjningskedjan och bidrar till bättre kundrelationer.

Läs mer

Dis­tri­bu­tions­center för 3D-skrivare

Globala leveranser.I sin megahub i Singapore driver Elanders ett globalt distributionscenter för 3D-skrivare för kunder som kräver korta leveranstider och en hög servicenivå.

Läs mer

Automotive
– Daimler

Produktionslogistik – en del av kundens kärnaffär.


Fordonsindustrins komplexitet ökar ständigt, något som kräver avsevärda resursinsatser med extremt korta ledtider. Den stora utmaningen är att hålla högsta kvalitet trots den stora variationen i tillverkningen där varje bil är unik. Färgsättning, ytmaterial, motorstorlek, säkerhetsfunktioner, bränsletyp, parkeringshjälp, automat- eller växellåda – varje fordon består av tusentals unika komponenter och moduler för varje enskild modell.

Läs mer

Electronics – Value Recovery

Värdeskapande från hållbar återvinning.


Hanteringen av den egna IT-utrustningen tar ofta mycket tid, kraft och resurser från ett stort företag, inte minst när den har blivit föråldrad och ska bytas ut. Informationssäkerheten är också en viktig faktor att ta med i beräkningen då företagsspecifik och i vissa fall även känslig data måste hanteras med stor varsamhet. Slutligen finns också en avsevärd hållbarhetsfaktor i att återvinna utrustning och låta den få ett nytt liv på en andrahandsmarknad.

Läs mer

Fashion
& Lifestyle

Exklusiva produkter kräver flexibla logistiklösningar.


Modebranschens mest exklusiva varumärken karaktäriseras av extremt hög standard – material, design och hantverk ska vara av absolut bästa kvalitet. Det gäller också logistiken. Varje vara förväntas alltid vara på exakt rätt plats och i rätt tid inför en modeshow eller en kollektionslansering i butik, trots att förberedelsetiden är kort.

Läs mer

Health Care
& Life Science

Från logistik- till fullserviceleverantör inom medicinteknik.

Diagnostikutrustning för medicinsk användning är ofta både dyrbar och extremt känslig apparatur. För att hantera och reparera utrustningen krävs stor noggrannhet och hög kunskap inom området. Det är också avgörande med snabb hantering och korta ledtider, då diagnostikutrustning ofta är kritiska verktyg för verksamheten på sjukhus och i laboratorier för vård och analyser.

Läs mer

Industrial – Värmeprodukter

Industribeställningar med extremt korta ledtider.


Att sälja radiatorer och värmepumpar är en verksamhet med komplex logistik av otympligt gods på en B2B- och B2C-marknad som kräver extremt korta ledtider. Tidigare hade ett större företag i branschen 52 servicecenter spridda över Tyskland för att kunna tillgodose kundernas efterfrågan, vilket är en tidskrävande och kostsam hantering.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions