Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management. Elanders hjälper sina kunder att mer effektivt kunna hantera hela sin försörjningskedja, allt från råvara till slutprodukt. Genom att optimera kundernas material- och komponentflöden hjälper Elanders aktivt sina kunder att minska sin miljöpåverkan och bidrar på så sätt till ett mer hållbart samhälle. Elanders kan ta ett globalt helhetsansvar för hela försörjningskedjan som innefattar allt från hantering av inköp, lager, konfigurering och produktion till distribution. I erbjudandet ingår även hantering av beställningslösningar, betalningsflöden och eftermarknadstjänster för kundernas räkning.

Renewed tech

Renewed tech

Med Renewed Tech ger Elanders er uttjänta IT-utrustning ett andra liv. Det bidrar till ett mer cirkulärt samhälle – och innebär en rad fördelar för er.

Läs mer

Freight Services

23-freight-icon-3-01

Freight Services

Elanders hanterar kundens processer på egna lager som även tjänar som knutpunkter för avancerad transportlogistik.

Läs mer

Print & Packaging

23-printpackaging-icon-01

Print & Packaging

Med mer än hundra års erfarenhet i tryckeribranschen är Elanders en specialist inom informationsstyrning och informationsdistribution.

Läs mer

Global Order Management

23-globalordermanage-icon-01

Global Order Management

Elanders globala nätverk av produktionsenheter och distributionscentraler gör det möjligt för kunderna att leverera ett brett sortiment av produkter i rätt tid till slutkunden med maximal kostnadseffektivitet.

Läs mer

Sourcing & Procurement

23-sourcing-icon-01

Sourcing & Procurement

Inköp och upphandling är en avgörande del i effektiv Supply Chain-styrning. Elanders erbjuder sig att ta ett övergripande ansvar för kundens upphandlingsprocess med tillverkare och andra leverantörer.

Läs mer

Fulfillment & Distribution

23-fulfillment-icon-01

Fulfillment & Distribution

Elanders hanterar alla processens delar när du vill ta din produkt till marknaden på det mest kostnadseffektiva sättet. I erbjudandet ingår enkla plock-, pack- och leveranstjänster såväl som avancerade helhetslösningar.

Läs mer

Warehousing & Inventory Mgmt.

23-warehouse-icon-01

Warehousing & Inventory Mgmt.

Elanders hjälper sina kunder att optimera deras varuflöde, lagernivåer och lagerytor. Genom en effektiv hantering av delkomponenter, tillbehör och färdiga produkter och med lösningar anpassade efter varje kunds unika behov kan väsentliga kostnadsbesparingar uppnås.

Läs mer

Custom Config. & Assembly

23-custom-icon-01

Custom Config. & Assembly

Elanders erfarenheter inom outsourcing av affärsprocesser har varit en värdefull tillgång när vi skapat en lösning som kan skräddarsys för att tillgodose varje kunds individuella krav.

Läs mer

After Sales
Services

23-aftersales-icon-01

After Sales
Services

Elanders erbjuder tjänster som lagerhållning av reservdelar, tillbehör, ersättningsutrustning och förbrukningsvaror.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions