Tjänster

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management. Koncernen kan ta ett helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden som omfattar bland annat inköp, lager, konfigurering, produktion och distribution. I erbjudandet ingår även hantering av beställningslösningar, betalningsflöden och eftermarknadstjänster för kundernas räkning. Elanders affärsidé är att vara en global, strategisk och långsiktig partner för kunderna i deras arbete att effektivisera och utveckla sina affärskritiska processer.

Global Order Management

Square-GOM16

Global Order Management

Elanders globala nätverk av produktionsenheter och distributionscentraler gör det möjligt för kunderna att leverera ett brett sortiment av produkter i rätt tid till slutkunden med maximal kostnadseffektivitet.

Läs mer

Sourcing & Procurement

Square-SP16

Sourcing & Procurement

Inköp och upphandling är en avgörande del i effektiv Supply Chain-styrning. Elanders erbjuder sig att ta ett övergripande ansvar för kundens upphandlingsprocess med tillverkare och andra leverantörer.

Läs mer

Custom Configuration & Manufacturing

Square-CC&M16

Custom Configuration & Manufacturing

Elanders erfarenheter inom outsourcing av affärsprocesser har varit en värdefull tillgång när vi skapat en lösning som kan skräddarsys för att tillgodose varje kunds individuella krav.

Läs mer

Warehousing & Inventory Management

MM-SQUARE-WAREHOUSING-DISTR

Warehousing & Inventory Management

Elanders hjälper sina kunder att optimera deras varuflöde, lagernivåer och lagerytor. Genom en effektiv hantering av delkomponenter, tillbehör och färdiga produkter och med lösningar anpassade efter varje kunds unika behov kan väsentliga kostnadsbesparingar uppnås.

Läs mer

Print & Packaging


Square-PRINT-2-16

Print & Packaging


Med mer än hundra års erfarenhet i tryckeribranschen är Elanders en specialist inom informationsstyrning och informationsdistribution.

Läs mer

Fulfillment & Distribution

Square-FD16

Fulfillment & Distribution

Elanders hanterar alla processens delar när du vill ta din produkt till marknaden på det mest kostnadseffektiva sättet. I erbjudandet ingår enkla plock-, pack- och leveranstjänster såväl som avancerade helhetslösningar.

Läs mer

Freight Services


Square-FREIGHT-17

Freight Services


Elanders hanterar kundens processer på egna lager som även tjänar som knutpunkter för avancerad transportlogistik.

Läs mer

After Sales
Services

Square-AFTERSALES

After Sales
Services

Elanders erbjuder tjänster som lagerhållning av reservdelar, tillbehör, ersättningsutrustning och förbrukningsvaror.

Läs mer

Value Recovery


Square-RMR16

Value Recovery


Med Elanders lösningar kring returhantering rationaliseras processen så att tillverkare och distributörer kan ta tillvara på värdet av returnerade produkter.

Läs mer

e-Commerce


Square-EC16

e-Commerce


Elanders erbjudande innehåller skräddarsydda B2C- samt B2B-lösningar för e-handel som kan integreras med kundens affärssystem och olika beställningsplattformar.

Läs mer

Industrier

Industrier

Vi erbjuder våra tjänster till olika kunder inom framför allt fem stora kundsegment som alla visar positiv tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions