Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management. Koncernen kan ta ett helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden som omfattar bland annat inköp, lager, konfigurering, produktion och distribution. I erbjudandet ingår även hantering av beställningslösningar, betalningsflöden och eftermarknadstjänster för kundernas räkning. Elanders affärsidé är att vara en global, strategisk och långsiktig partner för kunderna i deras arbete att effektivisera och utveckla sina affärskritiska processer.

Renewed tech

Renewed tech

Med Renewed Tech ger Elanders er uttjänta IT-utrustning ett andra liv. Det bidrar till ett mer cirkulärt samhälle – och innebär en rad fördelar för er.

Läs mer

Freight Services

Freight Services

Elanders hanterar kundens processer på egna lager som även tjänar som knutpunkter för avancerad transportlogistik.

Läs mer

Print & Packaging

Print & Packaging

Med mer än hundra års erfarenhet i tryckeribranschen är Elanders en specialist inom informationsstyrning och informationsdistribution.

Läs mer

Global Order Management

Global Order Management

Elanders globala nätverk av produktionsenheter och distributionscentraler gör det möjligt för kunderna att leverera ett brett sortiment av produkter i rätt tid till slutkunden med maximal kostnadseffektivitet.

Läs mer

Sourcing & Procurement

Sourcing & Procurement

Inköp och upphandling är en avgörande del i effektiv Supply Chain-styrning. Elanders erbjuder sig att ta ett övergripande ansvar för kundens upphandlingsprocess med tillverkare och andra leverantörer.

Läs mer

Fulfillment & Distribution

Fulfillment & Distribution

Elanders hanterar alla processens delar när du vill ta din produkt till marknaden på det mest kostnadseffektiva sättet. I erbjudandet ingår enkla plock-, pack- och leveranstjänster såväl som avancerade helhetslösningar.

Läs mer

Warehousing & Inventory Mgmt.

Warehousing & Inventory Mgmt.

Elanders hjälper sina kunder att optimera deras varuflöde, lagernivåer och lagerytor. Genom en effektiv hantering av delkomponenter, tillbehör och färdiga produkter och med lösningar anpassade efter varje kunds unika behov kan väsentliga kostnadsbesparingar uppnås.

Läs mer

Custom Config. & Assembly

Custom Config. & Assembly

Elanders erfarenheter inom outsourcing av affärsprocesser har varit en värdefull tillgång när vi skapat en lösning som kan skräddarsys för att tillgodose varje kunds individuella krav.

Läs mer

After Sales
Services

After Sales
Services

Elanders erbjuder tjänster som lagerhållning av reservdelar, tillbehör, ersättningsutrustning och förbrukningsvaror.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions