Integritetspolicy

Bakgrund

Elanders AB vill tacka dig för att du besöker vår webbsajt och visar ditt intresse för vårt företag och de tjänster och produkter vi kan erbjuda dig. Vi värnar om din personliga integritet. Du skall känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och din integritet.

Syftet med denna policy är att du, som besökare av vår webbsajt, användare av våra tjänster eller mottagare av de produkter vi distribuerar skall få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en fysisk person som gör den personens identitet känd eller identifierbar. Exempel på information som anses vara personuppgifter kan vara en persons namn, adress, epost-adress eller telefonnummer. Information som inte kan direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person anses inte vara en personuppgift.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

I huvudsak behöver vi dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår målsättning är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Dina personuppgifter behöver vi för att ge dig en bra service vid exempelvis användandet av våra olika webbtjänster.

När hämtar vi in dina personuppgifter?

Kommunikation
När du kontaktar oss via telefon, epost eller genom att använda något av våra webb-formulär kommer vi att spara den information du kommunicerar för att ha möjlighet att hantera din förfrågan. Det kan handla om ditt namn, epost-adress, telefonnummer och andra personuppgifter som du frivilligt delger oss. Vi kommer att spara och behandla denna information så länge vi anser det nödvändigt i syfte att besvara din förfrågan och därefter radera den när den inte längre behövs eller måste sparas enligt lag.

Nyhetsbrev, pressmeddelanden och finansiella rapporter
I en del fall behöver vi behandla dina personuppgifter för andra ändamål än avtalssituation. Vi kommer i dessa fall alltid be om ditt samtycker för varje enskilt syfte.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre behandla dina personuppgifter eller samla in nya om de inte behövs för att fullfölja våra förpliktelser mot dig i förhållande till avtal eller lag.

Tredje parts verktyg för analys och spårning

Vi använder verktyg såsom Google Analytics för hjälp med att analyser hur du använder vår webbsajt. I vår användning av dessa mjukvaror stävar vi alltid efter användning av anonymiserade data men det är viktigt att du förstår att mycket av den informationen som behandlas anses vara personuppgifter i relation till gällande dataskyddslagstiftning. Nedan kan du läsa mer detaljerad information om de uppgifter vi behandlar, hur denna information används men också hur du som besökare av vår webbsajt kan inaktivera den behandling vi utför.

Google Analytics
Spårningsinformationen ger oss bättre möjligheter att förstå de personer som besöker vår webbsajt och vilket innehåll de läser. Det ger oss ett bättre beslutsunderlag gällande webbsajtens utformning och innehåll. Emellanåt sammanställer vi aggregerad statistik om antal besökare och vilka webbläsare som används. Inga personuppgifter används vid denna typ av rapportering. Google Analytics används och för att utvärdera data från AdWords och DoubleClick cookies för statistiska ändamål.

Alla våra aktiviteter faller inom ramarna för Google Analytics användarvillkor.

Du kan välja bort Google:s spårning för reklamändamål eller använda ett tillägg till din webbläsare för att välja bort all spårning från Google Analytics mjukvara.

Cookies
För att göra ditt besök av vår webbsajt tilltalande och för att möjliggöra användandet av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på många sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din enhet. En del cookies vi använder raderas efter att du avslutat din webbläsare (s.k. session cookies). Andra cookies sparas en längre tid på din enhet för att möjliggöra för oss och våra partnerföretag (tredje-parts-cookies) att känna igen dig när du besöker oss nästa gång (persistent cookies). Om en cookie skapas, kan den samla och behandla specifik användarinformation såsom webbläsare och positionsdata samt IP-adressvärden enligt individuella behov. Bestående cookies raderas automatiskt efter en period som kan variera beroende av den cookie som sparats.

I somliga fall används en cookie för att förenkla orderprocessen genom att spara inställningar (t.ex. komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg mellan besöken till vår webbsajt).

Om du inte vill motta cookies eller vill bli uppmärksammad om när dessa skapas kan du göra denna inställning i din webbläsare om denna funktionalitet finns. Vänligen observera att du inte kommer att kunna använda funktionalitet som gör ditt besök mer tilltalande eller att delar av webbsajten inte kommer att fungera om cookies är avstängda.

Du kan hitta mer information om cookies, om hur du kan avgöra om en cookie har sparats och hur du i så fall kan radera dem hos www.allaboutcookies.org.

För att justera dina nuvarande cookieinställningar, klicka på knappen nedan:

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kontaktar denne om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter skall hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter skall ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer, riktlinjer och instruktioner rörande datasäkerhet och vår personal får utbildning i aktuell dataskyddslagstiftning för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att endast lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi särskilda datasäkerhetsavtal med dessa parter samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddsförordning har du följande rättigheter gällande personuppgifter vi behandlar och där vi är personuppgiftsansvarig.

  • Den registrerades rätt till tillgång (Art. 15 EU GDPR)
  • Rätt till rättelse eller radering (Artiklarna 16 and 17 EU GDPR)
  • Rätt till begränsning av behandling (Art. 18 EU GDPR)
  • Rätt till dataportabilitet (Art. 20 EU GDPR)
  • Rätt att göra invändningar (Art. 21 EU GDPR)

Kontaktinformation
Om du har funderingar eller klagomål på hur vi har behandlat dina personuppgifter bör du ta upp detta skriftligen med oss genom att använda formuläret nedan och skicka det via e-post till ZGF0YXByb3RlY3Rpb25AZWxhbmRlcnMuY29t och R0RQUkVsYW5kZXJzQUJAZWxhbmRlcnMuY29t eller med post till följande adress.

Elanders AB (Head Office)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 37 Mölndal

Elanders_GDPR_Complaint handling form

Gällande den registrerades rätt till tillgång samt rätt till dataportabilitet
Om du vill hävda din rätt enligt den registrerades rätt till tillgång eller rätt till dataportabilitet behöver vi få din begäran skriftligen, signerad av dig och skickad till den postadress som anges ovan.

Vi uppskattar om du då också anger vilka kategorier av information du skulle vilja motta information om (ex. kundinformation, anställningsinformation, etc.). Om vi av någon anledning anser oss inte kunna uppfylla din begäran kommer vi återkomma till dig med vår motivering för detta.

Vänligen observera att vi endast kan ge dig tillgång till information vi säkert vet tillhör dig och att denna information alltid kommer att skickas med rekommenderad post till din folkbokförda postadress. Du kommer att behöva identifiera dig för att hämta ut informationen vi skickar dig.

Koncernen

23-group-icon

Koncernen

Elanders är ett globalt logistikföretag som erbjuder ett brett tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Affärsidé

23-bus-conc-icon

Affärsidé

Elanders övergripande mål är att vara ledande på globala lösningar inom supply chain management i en sammankopplad och hållbar värld.

Läs mer

Kontakt

23-contact-icon-2

Kontakt

Våra dotterbolag finns i hela världen. Vart och ett av dem har sin egen specialitet och inriktning. Oavsett vem av dem du väljer så får du alltid tillgång till allt det som Elanderskoncernen gemensamt kan erbjuda.

Läs mer
Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions