Pressreleaser 2010

2010-12-22

Elanders ansöker om omprövning av moms

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-12-22 I februari i år kom EU-domstolens utslag rörande det så kallade Graphic Procédé-målet och i juli 2010 utfärdade Skatteverket ett ställningstagande för svenskt vidkommande. Detta har särskild betydelse för gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av …

2010-12-16

EU-dom avseende moms kan ha effekter för Elanders

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-12-16 I kölvattnet av EU-domstolens dom i februari i år i det så kallade Graphic Procédé-målet utfärdade Skatteverket i juli ett ställningstagande för svenskt vidkommande. Detta har betydelse för gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av varor …

2010-11-23

Carl Bennet AB ökar i Elanders

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-11-23 Carl Bennet AB har förvärvat Investment AB Latours aktiepost i Elanders. Vid förvärvstillfället uppgick Investment AB Latours aktieinnehav till 1 659 988 B-aktier, motsvarande 8,5 % av kapitalet och 5,5 % av rösterna i …

2010-10-29

Antal aktier och röster i Elanders AB (publ)

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-29 Antalet aktier och röster i Elanders har förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna.

2010-10-21

Delårsrapport januari – september 2010

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 Mkr (1 302,0 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 Mkr (-31,7 Mkr), varav poster av engångskaraktär utgjorde  -39,7 Mkr (-16,4 Mkr) netto. Resultatet före …

2010-09-29

Elanders genomför strukturåtgärder i Sverige

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-09-29 Som en del av de planerade strukturåtgärder som kommunicerades i delårsrapporten för januari-juni 2010 varslar Elanders nu 55 personer i Sverige.

2010-09-24

Elanders nyemission genomförd

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-09-24 Får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien Elanders nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare är nu genomförd. Sammanlagt tecknades cirka 45 procent av nyemissionen med primär företrädesrätt, med subsidiär företrädesrätt eller …

2010-08-26

Offentliggörande av prospekt avseende nyemission i Elanders AB (publ)

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-08-26 Prospektet avseende nyemissionen i Elanders AB (publ) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.elanders.com, på bolagets kontor, Designvägen 2, 435 33 Mölnlycke samt på www.avanza.se. Prospektet kan även erhållas från bolaget via telefon, 031-750 …

2010-08-23

Beslut vid extra bolagsstämma i Elanders AB (publ)

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-08-23 Får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien Extra bolagsstämma i Elanders hölls den 23 augusti 2010. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av högst 583 333 nya …

2010-07-15

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-07-15 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 23 augusti 2010 kl 13.00 i Elanders lokaler, Designvägen 2, Mölnlycke.

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions