Pressreleaser 2010

2010-12-22

Elanders ansöker om omprövning av moms

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-12-22 I februari i år kom EU-domstolens utslag rörande det så kallade Graphic Procédé-målet och i juli 2010 utfärdade Skatteverket ett ställningstagande för svenskt vidkommande. Detta har särskild betydelse för gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av …

2010-12-16

EU-dom avseende moms kan ha effekter för Elanders

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-12-16 I kölvattnet av EU-domstolens dom i februari i år i det så kallade Graphic Procédé-målet utfärdade Skatteverket i juli ett ställningstagande för svenskt vidkommande. Detta har betydelse för gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av varor …

2010-11-23

Carl Bennet AB ökar i Elanders

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-11-23 Carl Bennet AB har förvärvat Investment AB Latours aktiepost i Elanders. Vid förvärvstillfället uppgick Investment AB Latours aktieinnehav till 1 659 988 B-aktier, motsvarande 8,5 % av kapitalet och 5,5 % av rösterna i …

2010-10-29

Antal aktier och röster i Elanders AB (publ)

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-29 Antalet aktier och röster i Elanders har förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna.

2010-10-21

Delårsrapport januari – september 2010

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 Mkr (1 302,0 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 Mkr (-31,7 Mkr), varav poster av engångskaraktär utgjorde  -39,7 Mkr (-16,4 Mkr) netto. Resultatet före …

2010-09-29

Elanders genomför strukturåtgärder i Sverige

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-09-29 Som en del av de planerade strukturåtgärder som kommunicerades i delårsrapporten för januari-juni 2010 varslar Elanders nu 55 personer i Sverige.

2010-09-24

Elanders nyemission genomförd

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-09-24 Får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien Elanders nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare är nu genomförd. Sammanlagt tecknades cirka 45 procent av nyemissionen med primär företrädesrätt, med subsidiär företrädesrätt eller …

2010-08-26

Offentliggörande av prospekt avseende nyemission i Elanders AB (publ)

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-08-26 Prospektet avseende nyemissionen i Elanders AB (publ) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.elanders.com, på bolagets kontor, Designvägen 2, 435 33 Mölnlycke samt på www.avanza.se. Prospektet kan även erhållas från bolaget via telefon, 031-750 …

2010-08-23

Beslut vid extra bolagsstämma i Elanders AB (publ)

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-08-23 Får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien Extra bolagsstämma i Elanders hölls den 23 augusti 2010. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av högst 583 333 nya …

2010-07-15

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-07-15 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 23 augusti 2010 kl 13.00 i Elanders lokaler, Designvägen 2, Mölnlycke.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions