Pressreleaser 2011

2011-11-11

Elanders intäktsför delar av bokmomsen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-11-11 Under november månad har Elanders interna utredning avseende 2004 års bokmoms slutförts och efter denna utredning har Elanders kommit fram till att 25 Mkr kan intäktsföras. Detta får en positiv effekt på resultat före …

2011-10-28

Delårsrapport januari – september 2011

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-10-28 Januari-september Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 1 300 Mkr (1 215 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 52 (-82) Mkr. Resultatet påverkades av poster av engångskaraktär motsvarande 0 (-40) Mkr. Resultat före skatt …

2011-09-13

Elanders tar över delar av NRS Tryckeri

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-09-13 Elanders har slutit avtal med CPT-koncernen om att, i samband med nedläggningsbeslut, ta över delar av det Huskvarnabaserade tryckeriet NRS Tryckeri från och med den 15 september 2011.

2011-07-13

Delårsrapport januari – juni 2011

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-07-13 Det första halvåret Omsättningen ökade med 9 % och uppgick till 878 Mkr (809 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 40 (-20) Mkr. Resultatet påverkades av poster av engångs-karaktär motsvarande 0 (15) Mkr. Resultat före skatt …

2011-05-05

Rapport från årsstämman 2011

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-05-05 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2010 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2011 bevilja styrelsen arvode …

2011-05-05

Delårsrapport januari – mars 2011

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-05-05 Det första kvartalet Omsättningen ökade med 11 % och uppgick till 443 Mkr (401 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 19 (-12) Mkr. Resultatet påverkades av poster av engångskaraktär motsvarande 0 (10) Mkr. Resultat före skatt …

2011-04-07

Elanders årsredovisning för 2010 är publicerad

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-04-07 Idag, torsdagen den 7 april, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2010. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, kunder och övriga intressenter och den finns också utlagd på bolagets hemsida www.elanders.com. Elanders AB (publ)

2011-04-06

Välkommen till Elanders årsstämma 2011

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-04-06 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 kl 15.00 i Elanders lokaler, Designvägen 2, Mölnlycke. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits …

2011-01-28

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-01-28 Januari-december Omsättningen sjönk med 2,9 % och uppgick till 1 705,9 Mkr (1 756,7 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -76,2 Mkr (-60,1 Mkr), varav poster av engångskaraktär utgjorde -58,6 Mkr (-35,2 Mkr). Kostnader för strukturåtgärder …

2011-01-24

Elanders expanderar och tar över delar av Fälth & Hässler

Pressmeddelande från Elanders Ab (publ) 2011-01-24 Elanders har slutit avtal med Fälth & Hässler om att ta över delar av deras verksamhet. Fälth & Hässler omsätter idag ca 100 Mkr på årsbasis. Övertagen verksamhet förväntas bidra till Elanders omsättning under …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions