Pressreleaser 2012

2012-12-21

Elanders forsätter att expandera – genomför strategiskt förvärv i USA

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-12-21 Elanders har ingått avtal avseende förvärv av det amerikanska bolaget Midland Information Resources. Genom förvärvet fortsätter Elanders sin internationella expansion och ökar sin närvaro på världens enskilt största grafiska marknad, USA. I linje med …

2012-11-20

Elanders gör förändringar i koncernledningen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-11-20 Jonas Brännerud, vd för Elanders svenska verksamhet, lämnar sin anställning på Elanders av personliga skäl. Vd och koncernchef Magnus Nilsson tar över Jonas Bränneruds ansvarsområde från och med idag. Efter förändringen består Elanders koncernledning …

2012-10-22

Delårsrapport januari – september 2012

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-10-22 Januari-september Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 1 397 (1 300) Mkr, varav 2 % utgjorde organisk tillväxt. Rörelseresultatet ökade till 71 (52) Mkr. I resultatet ingick positiva engångsposter om 16 (0) …

2012-07-12

Elanders utökar koncernledningen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-07-12 Elanders utökar koncernledningen med Martin Lux, vd i de nyligen förvärvade tyska bolagen, d|o|m och fotokasten. Martin Lux började sin karriär inom telekombranschen och har 20 års erfarenhet av olika ledande befattningar inom IT- …

2012-07-12

Delårsrapport januari – juni 2012

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-07-12 Det första halvåret Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 941 (878) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 58 (40) Mkr. I resultatet ingick positiva engångsposter om 16 (0) Mkr. Resultat före skatt ökade till …

2012-05-31

Antal aktier och röster i Elanders AB (publ)

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-05-31 Antalet aktier och röster i Elanders har förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 22 729 998 aktier i bolaget, varav 1 166 666 A-aktier …

2012-05-03

Rapport från årsstämman 2012

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-05-03 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2011 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2012 bevilja styrelsen arvode …

2012-05-03

Delårsrapport januari – mars 2012

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-05-03 Det första kvartalet Omsättningen ökade med 4 % och uppgick till 460 (443) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 20 (19) Mkr, vilket motsvarade en rörelsemarginal om 4 (4) %. Resultat före skatt ökade till 14 …

2012-03-30

Elanders publicerar årsredovisningen för 2011

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-03-30 Idag, fredagen den 30 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2011 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, vissa kunder och övriga intressenter. Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions