Pressreleaser 2013

2013-10-23

Delårsrapport januari – september 2013

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2013-10-23 Januari – september Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 1 498 (1 397) Mkr. Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 72 (56) Mkr, en förbättring med 29 % mot samma period föregående år. …

2013-07-12

Delårsrapport januari – juni 2013

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2013-07-12 Det första halvåret Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 1 005 (941) Mkr. Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 51 (42) Mkr, en förbättring med 21 % mot samma period föregående år. Rörelseresultat …

2013-05-07

Rapport från årsstämman 2013

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-05-07 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2012 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2013 bevilja styrelsen arvode …

2013-05-07

Delårsrapport januari – mars 2013

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2013-05-07 Det första kvartalet Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 493 (460) Mkr. Rörelseresultatet ökade med 15 % till 23 (20) Mkr. Resultat före skatt ökade med 15 % till 16 (14) Mkr. …

2013-04-04

Välkommen till Elanders årsstämma 2013

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2013-04-04 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl 15.00 i Elanders lokaler, Designvägen 2, Mölnlycke. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits …

2013-03-28

Elanders publicerar årsredovisningen för 2012

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2013-03-28 Idag, tordagen den 28 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2012 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, vissa kunder och övriga intressenter. Elanders AB (publ)

2013-02-13

Elanders breddar sitt erbjudande inom förpackningar – genomför förvärv i Skottland

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2013-02-13 I linje med Elanders strategi att fortsätta öka förpackningars andel av den totala försäljningen förvärvar Elanders samtliga andelar i etikettryckeriet McNaughtan’s Printers Limited (”McNaugthan’s”) i Glasgow, Skottland. Bolaget är särskilt nischat mot whiskybranschen och …

2013-01-28

Bokslutskommuniké 2012

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2013-01-28 Januari-december Omsättningen ökade med 5 % och uppgick till 1 924 (1 839) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 119 (110) Mkr och påverkades positivt av engångsposter netto uppgående till 15 (25) Mkr. Resultat före skatt …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions