Pressreleaser 2015

2015-12-15

Elanders har slutfört förvärvet av Schmid Druck

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-12-15 Förvärvet av Schmid Druck som Elanders offentliggjorde i ett pressmeddelande den 2 december 2015 har slutförts. Schmid Druck tillhandahåller avancerade förpacknings- och specialtryckslösningar för marknadsmaterial. Förvärvet är ett led i Elanders strategi att växa …

2015-10-22

Delårsrapport januari – september 2015

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-10-22 Januari – september Omsättningen ökade med 18 % och uppgick till 3 113 (2 631) Mkr. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 273 (191) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 181 (104) Mkr, en förbättring …

2015-10-07

Press- och analytikerkonferens Q3 2015

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-10-07 I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet 2015 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 22 oktober 2015, kl 15:00, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder …

2015-07-14

Press- och analytikerkonferens Q2 2015

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-07-14 I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2015 håller Elanders en press- och analytikerkonferens kl 11:00 med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och …

2015-07-14

Delårsrapport januari – juni 2015

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-07-14 Det första halvåret Omsättningen ökade med 18 % och uppgick till 2 072 (1 761) Mkr. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 178 (136) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 117 (77) Mkr, en förbättring …

2015-04-28

Rapport från årsstämman 2015

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-04-28 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2014 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2014 …

2015-04-28

Delårsrapport januari – mars 2015

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-04-28 Det första kvartalet Omsättningen ökade med 18 % och uppgick till 1 006 (850) Mkr. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 85 (66) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 54 (37) Mkr, en förbättring med …

2015-03-27

Elanders publicerar årsredovisningen för 2014

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-03-27 Idag, fredagen den 27 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2014 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, vissa kunder och övriga intressenter. Ela nders AB (publ)

2015-03-23

Kallelse till Elanders årsstämma 2015

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-03-23 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 15.00 på Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har den, som dels …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions