Pressreleaser 2016

2016-12-21

Elanders flyttas upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-12-21 Elanders flyttas upp till Nasdaq Stockholms segment Mid Cap från och med den 2 januari 2017. Uppflyttningen från Small Cap till Mid Cap är en följd av Nasdaqs årliga genomgång av börsvärdena för de …

2016-12-21

Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2016

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-12-21 Elanders styrelse har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén 2016 till den 25 januari 2017, i stället för den 26 januari 2017 som tidigare aviserats. För mer information, kontakta Magnus Nilsson, verkställande direktör och …

2016-11-30

Antal aktier och röster i Elanders

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-11-30 Antalet aktier och röster i Elanders har förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 35 357 751 aktier i bolaget, varav 1 814 813 A-aktier …

2016-11-17

Försäljning av aktier i Elanders

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-11-17 Elanders har informerats om att Carl Bennet, styrelseordförande i Elanders, via Carl Bennet AB (”CBAB”), tillsammans med Peter Sommer, ansvarig för Print & Packaging Solutions Europa i Elanders, idag har avyttrat totalt 4 925 000 …

2016-11-07

Delårsrapport januari – september 2016

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-11-07 Januari – september I juni 2016 tecknade Elanders avtal om att förvärva LGI Logistics Group International GmbH (”LGI”), ett supply chain-bolag med en stark närvaro i Europa och särskilt i Tyskland. Genom förvärvet fördubblar …

2016-10-24

Press- och analytikerkonferens Q3 2016

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-10-24 I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet 2016 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 7 november 2016, kl. 15:00, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder …

2016-10-21

Elanders nyemission fulltecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-10-21 Sammanräkningen i Elanders nyemission …

2016-09-27

Prospekt avseende Elanders nyemission offentliggjort

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-09-27 Prospektet avseende Elanders nyemission …

2016-09-23

Rapport från extra bolagsstämma 2016

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-09-23 Extra bolagsstämma i Elanders …

2016-09-01

Välkommen till extra bolagsstämma i Elanders

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-09-01 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 23 september 2016 kl 10.00 i Elanders lokaler, Designvägen 2, Mölnlycke. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har den, som dels …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions