Pressreleaser 2017

2017-11-01

Elanders valberedning utsedd

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-11-01 Valberedningen som ska verka inför årsstämman den 27 april 2018 är nu utsedd och har följande sammansättning: Carl Bennet, ordförande, Carl Bennet AB Hans Hedström, Carnegie Fonder Claes Murander, Lannebo Fonder Carl Gustafsson, Didner …

2017-10-19

Delårsrapport januari – september 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-10-19 Januari – september Omsättningen ökade med 71 procent till 6 758 (3 956) Mkr, varav 5 procentenheter var organiskt. EBITA exklusive engångsposter ökade till 297 (254) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 17 procent. …

2017-10-02

Press- och analytikerkonferens Q3 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-10-02 I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 19 oktober 2017, kl. 15.00, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder …

2017-08-18

Elanders gör förändringar i ledningen av affärsområdet e-Commerce Solutions

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-08-18 Martin Lux, ansvarig för affärsområdet e-Commerce Solutions, lämnar med omedelbar verkan Elanders och dess koncernledning. Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders, går tills vidare in som ansvarig för affärsområdet. ”Martin Lux och vi …

2017-07-24

Elanders förvärvar Spreckley Limited i England

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-07-24 Elanders har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det engelska bolaget Spreckley Limited (”Spreckley”), som erbjuder förpackningar, marknadsmaterial och etiketter till den brittiska marknaden. Bolagets verksamhet bedrivs i Nottingham. Spreckley omsatte 2,3 …

2017-07-13

Delårsrapport januari – juni 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-07-13 Första halvåret Omsättningen ökade med 112 procent till 4 403 (2 077) Mkr. EBITA ökade till 214 (134) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 60 procent. Rörelseresultatet ökade till 182 (122) Mkr. Resultat före …

2017-06-29

Press- och analytikerkonferens Q2 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-06-29 I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2017 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 13 juli 2017, kl. 09:00, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder …

2017-04-26

Rapport från årsstämman 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-04-26 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2016 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2016 …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions