Pressreleaser 2017

2017-11-01

Elanders valberedning utsedd

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-11-01 Valberedningen som ska verka inför årsstämman den 27 april 2018 är nu utsedd och har följande sammansättning: Carl Bennet, ordförande, Carl Bennet AB Hans Hedström, Carnegie Fonder Claes Murander, Lannebo Fonder Carl Gustafsson, Didner …

2017-10-19

Delårsrapport januari – september 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-10-19 Januari – september Omsättningen ökade med 71 procent till 6 758 (3 956) Mkr, varav 5 procentenheter var organiskt. EBITA exklusive engångsposter ökade till 297 (254) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 17 procent. …

2017-10-02

Press- och analytikerkonferens Q3 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-10-02 I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 19 oktober 2017, kl. 15.00, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder …

2017-08-18

Elanders gör förändringar i ledningen av affärsområdet e-Commerce Solutions

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-08-18 Martin Lux, ansvarig för affärsområdet e-Commerce Solutions, lämnar med omedelbar verkan Elanders och dess koncernledning. Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders, går tills vidare in som ansvarig för affärsområdet. ”Martin Lux och vi …

2017-07-24

Elanders förvärvar Spreckley Limited i England

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-07-24 Elanders har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det engelska bolaget Spreckley Limited (”Spreckley”), som erbjuder förpackningar, marknadsmaterial och etiketter till den brittiska marknaden. Bolagets verksamhet bedrivs i Nottingham. Spreckley omsatte 2,3 …

2017-07-13

Delårsrapport januari – juni 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-07-13 Första halvåret Omsättningen ökade med 112 procent till 4 403 (2 077) Mkr. EBITA ökade till 214 (134) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 60 procent. Rörelseresultatet ökade till 182 (122) Mkr. Resultat före …

2017-06-29

Press- och analytikerkonferens Q2 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-06-29 I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2017 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 13 juli 2017, kl. 09:00, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder …

2017-04-26

Rapport från årsstämman 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-04-26 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2016 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2016 …

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions