Pressreleaser 2018

2018-11-28

Elanders dotterbolag LGI ingår ett strategiskt partnerskap med Adecco och avyttrar 51 % av aktierna i sitt personaluthyrningsföretag

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-11-28 Bemanningsföretaget Adecco Group Deutschland och Elanders dotterföretag LGI Logistics Group International GmbH har ingått ett strategiskt partnerskap rörande personaluthyrning. Adecco Group Deutschland kommer att förvärva 51 procent av aktierna i personaluthyrningsföretaget LOGworks GmbH, som …

2018-10-19

Delårsrapport januari – september 2018

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-10-19 Januari – september Omsättningen ökade med 16 procent till 7 852 (6 758) Mkr, varav 10 procentenheter var organisk tillväxt. EBITA ökade till 353 (269) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,5 (4,0) procent. …

2018-07-13

Delårsrapport januari – juni 2018

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-07-13 Första halvåret Omsättningen ökade med 14 procent till 5 035 (4 403) Mkr, varav 11 procentenheter var organisk tillväxt. EBITA uppgick till 199 (214) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 167 (182) Mkr. Resultat före skatt …

2018-06-29

Press- och analytikerkonferens Q2 2018

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-06-29 I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2018 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 13 juli 2018, kl. 09:00, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder …

2018-06-14

Elanders flyttar huvudkontoret

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-06-14 Då den svenska verksamheten flyttar till andra lokaler i Borås och Mölnlycke under andra halvåret 2018 kommer Elanders även att flytta sitt huvudkontor. Huvudkontoret, som i dagsläget består av elva personer, kommer att flytta …

2018-04-27

Rapport från årsstämman 2018

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-04-27 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2017 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2017 …

2018-04-27

Delårsrapport januari – mars 2018

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-04-27 Första kvartalet Omsättningen ökade till 2 422 (2 139) Mkr, vilket var en ökning med 13 procent. Med jämförbara enheter och användande av konstanta valutakurser var den organiska tillväxten 12 procent. EBITA uppgick till …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions