Pressreleaser 2020

2020-11-24

Elanders inleder samarbete med Universeum

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-11-24 Som ett led i Elanders hållbarhetsarbete och för att på ett aktivt sätt bidra till ett mer cirkulärt samhälle har Elanders och Universeum tecknat ett partneravtal. Universeum är Sveriges nationella Vetenskapscenter och en kraftfull …

2020-10-23

Delårsrapport januari – september 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-10-23 Januari – september 2020 Omsättningen uppgick till 8 164 (8 350) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med två procentenheter jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA uppgick till 342 (394) Mkr och …

2020-07-15

Delårsrapport januari – juni 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-07-15 Första halvåret 2020 Omsättningen uppgick till 5 386 (5 525) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med fem procentenheter jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA uppgick till 153 (235) Mkr och den …

2020-06-25

Rapport från årsstämman 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-06-25 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2019 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 enligt förslaget i kallelsen för verksamhetsåret 2020 bevilja styrelsen arvode …

2020-05-27

Kallelse till Elanders årsstämma 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-05-27 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 10.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET) Mot bakgrund av den pågående smittspridningen …

2020-04-28

Delårsrapport januari – mars 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-04-28 Första kvartalet 2020 Omsättningen uppgick till 2 572 (2 806) Mkr, vilket var en minskning med elva procent organiskt. Justerad EBITA uppgick till 81 (113) Mkr och den justerade EBITA-marginalen till 3,1 (4,0) procent. …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions