Pressreleaser 2021

2021-11-26

Elanders valberedning föreslår Dan Frohm till ny styrelseordförande

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-11-26 Dan Frohm, som är styrelseledamot i Elanders AB sedan 2017, kommer att föreslås av valberedningen till ny styrelseordförande vid Elanders årsstämma den 21 april 2022. Han efterträder Carl Bennet som varit styrelseordförande i Elanders …

2021-11-22

Elanders förvärv av Bergen Logistics är nu slutfört

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-11-22 Elanders tecknade i början av november 2021 ett avtal om att förvärva 80 procent av aktierna i det amerikanska supply chain management-bolaget Bergen Shippers Corp. (”Bergen Logistics”). Bergen Logistics är en ledande aktör i …

2021-11-11

Elanders gör större förvärv i Nordamerika och växer inom e-handel

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-11-11 Elanders har idag förvärvat 80 % av aktierna i det amerikanska supply chain management-företaget Bergen Shippers Corp. Bergen Shippers Corp. bedriver verksamhet under namnet Bergen Logistics och är specialiserade på kontraktslogistiktjänster för kundsegmentet Fashion …

2021-10-15

Delårsrapport januari – september 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-10-15 Januari-september 2021 Omsättningen ökade med 205 Mkr till 8 369 (8 164) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om åtta procent. EBITA ökade till 413 (342) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,9 (4,2) …

2021-07-13

Delårsrapport januari – juni 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-07-13 Första halvåret 2021 Omsättningen ökade med 118 Mkr till 5 504 (5 386) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om tio procent. EBITA ökade till 287 (153) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,2 …

2021-07-06

Elanders gör nytt förvärv och fortsätter att växa inom onlinetryck

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-07-06 Elanders har idag förvärvat samtliga aktier i det tyska digitaltrycksföretaget Schätzl Druck & Medien GmbH & Co. KG (”Schätzl”). Schätzl är ett snabbväxande bolag som de senaste tolv månaderna omsatt cirka 15 MEUR med …

2021-04-28

Rapport från årsstämman 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-04-28 Med anledning av coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes Elanders AB (publ)s årsstämma genom elektronisk uppkoppling med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Aktieägarnas utövande av rösträtt …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions