Pressreleaser 2021

2021-02-04

Elanders valberedning föreslår Eva Elmstedt till ny ledamot i styrelsen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-02-04 Elanders AB:s valberedning kommer vid årsstämman 2021 att föreslå Eva Elmstedt till ny ledamot i styrelsen. Eva Elmstedt, född 1960, har en kandidatexamen i ekonomi och datavetenskap. Hon är idag styrelseordförande i Proact IT …

2021-01-29

Bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-01-29 Helåret 2020 Omsättningen uppgick till 11 050 (11 254) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA ökade till 598 (563) Mkr, vilket var en …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions