Pressreleaser 2021

2021-04-28

Rapport från årsstämman 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-04-28 Med anledning av coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes Elanders AB (publ)s årsstämma genom elektronisk uppkoppling med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Aktieägarnas utövande av rösträtt …

2021-04-28

Delårsrapport januari – mars 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-04-28 Första kvartalet 2021 Omsättningen ökade med 162 Mkr till 2 734 (2 572) Mkr, vilket var en ökning med 15 procent organiskt. EBITA ökade till 142 (81) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,2 …

2021-03-26

Kallelse till Elanders årsstämma 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-03-26 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls onsdagen den 28 april 2021, kl. 15.00. Av hänsyn till den pågående pandemin har Elanders styrelse beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman …

2021-03-23

Elanders nominerat till prestigefullt logistikpris

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-03-23 Elanders har nominerats till PostNord Logistics Award, ett pris som tidigare vunnits av bland andra Boozt, Apotea, Ericsson, Volvo Cars och H&M. Att uppmärksammas när temat är ”En dynamisk supply chain – avgörande när …

2021-03-19

Elanders publicerar årsredovisningen för 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-03-19 Idag, fredagen den 19 mars 2021, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version, vissa kunder och …

2021-03-10

Elanders stärker sitt hållbarhetsarbete genom att tillsätta en hållbarhetschef

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-03-10 Elanders rekryterar Nathalie Bödtker-Lund, i dag verksamhetschef för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, som hållbarhetschef inom koncernen. I och med rekryteringen signalerar Elanders ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor och ger ytterligare kraft åt företagets …

2021-02-04

Elanders valberedning föreslår Eva Elmstedt till ny ledamot i styrelsen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-02-04 Elanders AB:s valberedning kommer vid årsstämman 2021 att föreslå Eva Elmstedt till ny ledamot i styrelsen. Eva Elmstedt, född 1960, har en kandidatexamen i ekonomi och datavetenskap. Hon är idag styrelseordförande i Proact IT …

2021-01-29

Bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-01-29 Helåret 2020 Omsättningen uppgick till 11 050 (11 254) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA ökade till 598 (563) Mkr, vilket var en …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions