Pressreleaser 2021

2021-07-13

Delårsrapport januari – juni 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-07-13 Första halvåret 2021 Omsättningen ökade med 118 Mkr till 5 504 (5 386) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om tio procent. EBITA ökade till 287 (153) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,2 …

2021-07-06

Elanders gör nytt förvärv och fortsätter att växa inom onlinetryck

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-07-06 Elanders har idag förvärvat samtliga aktier i det tyska digitaltrycksföretaget Schätzl Druck & Medien GmbH & Co. KG (”Schätzl”). Schätzl är ett snabbväxande bolag som de senaste tolv månaderna omsatt cirka 15 MEUR med …

2021-04-28

Rapport från årsstämman 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-04-28 Med anledning av coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes Elanders AB (publ)s årsstämma genom elektronisk uppkoppling med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Aktieägarnas utövande av rösträtt …

2021-04-28

Delårsrapport januari – mars 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-04-28 Första kvartalet 2021 Omsättningen ökade med 162 Mkr till 2 734 (2 572) Mkr, vilket var en ökning med 15 procent organiskt. EBITA ökade till 142 (81) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,2 …

2021-03-26

Kallelse till Elanders årsstämma 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-03-26 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls onsdagen den 28 april 2021, kl. 15.00. Av hänsyn till den pågående pandemin har Elanders styrelse beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman …

2021-03-23

Elanders nominerat till prestigefullt logistikpris

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-03-23 Elanders har nominerats till PostNord Logistics Award, ett pris som tidigare vunnits av bland andra Boozt, Apotea, Ericsson, Volvo Cars och H&M. Att uppmärksammas när temat är ”En dynamisk supply chain – avgörande när …

2021-03-19

Elanders publicerar årsredovisningen för 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-03-19 Idag, fredagen den 19 mars 2021, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version, vissa kunder och …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions