Pressreleaser 2022

2022-10-17

Delårsrapport januari – september 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-10-17 Januari – september 2022 Omsättningen ökade till 10 875 (8 369) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om sex procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics, som förvärvades i slutet av …

2022-07-12

Delårsrapport januari – juni 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-07-12 Första halvåret 2022 Omsättningen ökade till 6 897 (5 504) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om tre procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Nyförvärvet Bergen Logistics hade en stark organisk tillväxt …

2022-04-21

Rapport från årsstämman 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-04-21 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2021, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2021 …

2022-04-21

Delårsrapport januari – mars 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-04-21 Första kvartalet 2022 Omsättningen ökade till 3 371 (2 734) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om två procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Nyförvärvet Bergen Logistics hade en stark organisk tillväxt …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions