Pressreleaser 2022

2022-04-21

Rapport från årsstämman 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-04-21 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2021, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2021 …

2022-04-21

Delårsrapport januari – mars 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-04-21 Första kvartalet 2022 Omsättningen ökade till 3 371 (2 734) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om två procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Nyförvärvet Bergen Logistics hade en stark organisk tillväxt …

2022-03-18

Kallelse till Elanders årsstämma 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-03-18 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls torsdagen den 21 april 2022, kl. 11.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har den …

2022-03-18

Elanders publicerar årsredovisningen för 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-03-18 Idag, fredagen den 18 mars 2022, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version, vissa kunder och …

2022-02-03

Bokslutskommuniké 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-02-03 Helåret 2021 Omsättningen ökade med 683 Mkr till 11 733 (11 050) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om sju procent. Justerad EBITA ökade till 658 (598) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions