Nyhetsarkiv

Elanders Sverige 2019-01-18

Supply chain management växer i Viared!

Elanders Sverige AB har sedan flytten till Borås förra året nu kommit upp i ett 40-tal tillsvidareanställda på industri- och logistikområdet i Viared. Utöver detta har Elanders även mellan 20 till 30 inhyrda från bemanningsföretag för att fylla efterfrågan på …

Elanders Sverige 2016-09-13

Nya maskinparken på plats

De digitala kommunikationskanalerna driver på dagens kommunikation att bli mer flexibel och målgruppsanpassad. Våra kunder kan nu även anpassa sin tryckta kommunikation till att bli mer individualiserad och personlig. Variabeltryck, olika språkversioner, individanpassat marknadsmaterial, kortare serier och PoD (print on …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions