Pressreleaser

2021-02-04

Elanders valberedning föreslår Eva Elmstedt till ny ledamot i styrelsen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-02-04 Elanders AB:s valberedning kommer vid årsstämman 2021 att föreslå Eva Elmstedt till ny ledamot i styrelsen. Eva Elmstedt, född 1960, har en kandidatexamen i ekonomi och datavetenskap. Hon är idag styrelseordförande i Proact IT …

2021-01-29

Bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-01-29 Helåret 2020 Omsättningen uppgick till 11 050 (11 254) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA ökade till 598 (563) Mkr, vilket var en …

2020-11-24

Elanders inleder samarbete med Universeum

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-11-24 Som ett led i Elanders hållbarhetsarbete och för att på ett aktivt sätt bidra till ett mer cirkulärt samhälle har Elanders och Universeum tecknat ett partneravtal. Universeum är Sveriges nationella Vetenskapscenter och en kraftfull …

2020-10-23

Delårsrapport januari – september 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-10-23 Januari – september 2020 Omsättningen uppgick till 8 164 (8 350) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med två procentenheter jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA uppgick till 342 (394) Mkr och …

2020-07-15

Delårsrapport januari – juni 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-07-15 Första halvåret 2020 Omsättningen uppgick till 5 386 (5 525) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med fem procentenheter jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA uppgick till 153 (235) Mkr och den …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions