Pressreleaser

2020-07-15

Delårsrapport januari – juni 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-07-15 Första halvåret 2020 Omsättningen uppgick till 5 386 (5 525) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med fem procentenheter jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA uppgick till 153 (235) Mkr och den …

2020-06-25

Rapport från årsstämman 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-06-25 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2019 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 enligt förslaget i kallelsen för verksamhetsåret 2020 bevilja styrelsen arvode …

2020-05-27

Kallelse till Elanders årsstämma 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-05-27 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 10.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET) Mot bakgrund av den pågående smittspridningen …

2020-04-28

Delårsrapport januari – mars 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-04-28 Första kvartalet 2020 Omsättningen uppgick till 2 572 (2 806) Mkr, vilket var en minskning med elva procent organiskt. Justerad EBITA uppgick till 81 (113) Mkr och den justerade EBITA-marginalen till 3,1 (4,0) procent. …

2020-03-20

Elanders publicerar årsredovisningen för 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-03-20 Idag, fredagen den 20 mars 2020, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version, vissa kunder och …

2020-03-20

Elanders flyttar fram årsstämman till den 25 juni 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-03-20 Till följd av den senaste tidens utbrott av det nya coronaviruset, Covid-19, råder ett exceptionellt marknadsläge och ett ytterst svårbedömt ekonomiskt läge. Den förhöjda risknivån för spridning av viruset har medfört att myndigheter i …

2020-01-28

Bokslutskommuniké 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-01-28 Helåret 2019 Omsättningen ökade med fem procent till 11 254 (10 742) Mkr, varav 0,3 procentenheter var organisk tillväxt. Justerad EBITA ökade till 563 (523) Mkr och den justerade EBITA-marginalen ökade till 5,0 (4,9) …

2020-01-14

Elanders publicerar datum för bokslutskommuniké 2019 och telefonkonferens

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-01-14 Elanders publicerar bokslutskommuniké för 2019 tisdagen den 28 januari 2020 kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions