Pressreleaser

2022-07-12

Delårsrapport januari – juni 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-07-12 Första halvåret 2022 Omsättningen ökade till 6 897 (5 504) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om tre procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Nyförvärvet Bergen Logistics hade en stark organisk tillväxt …

2022-04-21

Rapport från årsstämman 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-04-21 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2021, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2021 …

2022-04-21

Delårsrapport januari – mars 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-04-21 Första kvartalet 2022 Omsättningen ökade till 3 371 (2 734) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om två procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Nyförvärvet Bergen Logistics hade en stark organisk tillväxt …

2022-03-18

Kallelse till Elanders årsstämma 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-03-18 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls torsdagen den 21 april 2022, kl. 11.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har den …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions