Pressreleaser

2021-10-15

Delårsrapport januari – september 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-10-15 Januari-september 2021 Omsättningen ökade med 205 Mkr till 8 369 (8 164) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om åtta procent. EBITA ökade till 413 (342) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,9 (4,2) …

2021-07-13

Delårsrapport januari – juni 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-07-13 Första halvåret 2021 Omsättningen ökade med 118 Mkr till 5 504 (5 386) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om tio procent. EBITA ökade till 287 (153) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,2 …

2021-07-06

Elanders gör nytt förvärv och fortsätter att växa inom onlinetryck

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-07-06 Elanders har idag förvärvat samtliga aktier i det tyska digitaltrycksföretaget Schätzl Druck & Medien GmbH & Co. KG (”Schätzl”). Schätzl är ett snabbväxande bolag som de senaste tolv månaderna omsatt cirka 15 MEUR med …

2021-04-28

Rapport från årsstämman 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-04-28 Med anledning av coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes Elanders AB (publ)s årsstämma genom elektronisk uppkoppling med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Aktieägarnas utövande av rösträtt …

2021-04-28

Delårsrapport januari – mars 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-04-28 Första kvartalet 2021 Omsättningen ökade med 162 Mkr till 2 734 (2 572) Mkr, vilket var en ökning med 15 procent organiskt. EBITA ökade till 142 (81) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,2 …

2021-03-26

Kallelse till Elanders årsstämma 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-03-26 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls onsdagen den 28 april 2021, kl. 15.00. Av hänsyn till den pågående pandemin har Elanders styrelse beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman …

2021-03-23

Elanders nominerat till prestigefullt logistikpris

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-03-23 Elanders har nominerats till PostNord Logistics Award, ett pris som tidigare vunnits av bland andra Boozt, Apotea, Ericsson, Volvo Cars och H&M. Att uppmärksammas när temat är ”En dynamisk supply chain – avgörande när …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions