Pressreleaser

2020-01-28

Bokslutskommuniké 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-01-28 Helåret 2019 Omsättningen ökade med fem procent till 11 254 (10 742) Mkr, varav 0,3 procentenheter var organisk tillväxt. Justerad EBITA ökade till 563 (523) Mkr och den justerade EBITA-marginalen ökade till 5,0 (4,9) …

2020-01-14

Elanders publicerar datum för bokslutskommuniké 2019 och telefonkonferens

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-01-14 Elanders publicerar bokslutskommuniké för 2019 tisdagen den 28 januari 2020 kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in …

2019-11-29

Elanders gör förändringar i koncernledningen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-11-29 Peter Sommer har idag valt att kliva ned från sin position som ansvarig för affärsområdet Print & Packaging Solutions. Denna position kommer istället att tas över av Sven Burkhard, som idag är verkställande direktör …

2019-10-21

Delårsrapport januari – september 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-10-21 Januari – september Omsättningen ökade med sex procent till 8 350 (7 852) Mkr, varav två procentenheter var organisk tillväxt. EBITA ökade till 424 (353) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,1 (4,5) procent. …

2019-09-03

Elanders och Dimerco etablerar joint venture inom flyg- och sjöfrakt

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-09-03 Det taiwanesiska logistikföretaget Dimerco förvärvar 25 procent i Elanders dotterföretag, ITG Air & Sea GmbH. Verksamheten i det nya dotterföretaget har sitt ursprung i Elanders dotterföretag ITG:s speditionsverksamhet för flyg- och sjöfrakt, som under …

2019-07-16

Delårsrapport januari – juni 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-07-16 Första halvåret Omsättningen ökade med tio procent till 5 525 (5 035) Mkr, varav fem procentenheter var organisk tillväxt. EBITA ökade till 255 (199) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,6 (4,0) procent. Exklusive …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions