Pressreleaser

2022-04-21

Rapport från årsstämman 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-04-21 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2021, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2021 …

2022-04-21

Delårsrapport januari – mars 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-04-21 Första kvartalet 2022 Omsättningen ökade till 3 371 (2 734) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om två procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Nyförvärvet Bergen Logistics hade en stark organisk tillväxt …

2022-03-18

Kallelse till Elanders årsstämma 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-03-18 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls torsdagen den 21 april 2022, kl. 11.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har den …

2022-03-18

Elanders publicerar årsredovisningen för 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-03-18 Idag, fredagen den 18 mars 2022, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version, vissa kunder och …

2022-02-03

Bokslutskommuniké 2021

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-02-03 Helåret 2021 Omsättningen ökade med 683 Mkr till 11 733 (11 050) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om sju procent. Justerad EBITA ökade till 658 (598) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om …

2021-11-26

Elanders valberedning föreslår Dan Frohm till ny styrelseordförande

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-11-26 Dan Frohm, som är styrelseledamot i Elanders AB sedan 2017, kommer att föreslås av valberedningen till ny styrelseordförande vid Elanders årsstämma den 21 april 2022. Han efterträder Carl Bennet som varit styrelseordförande i Elanders …

2021-11-22

Elanders förvärv av Bergen Logistics är nu slutfört

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-11-22 Elanders tecknade i början av november 2021 ett avtal om att förvärva 80 procent av aktierna i det amerikanska supply chain management-bolaget Bergen Shippers Corp. (”Bergen Logistics”). Bergen Logistics är en ledande aktör i …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions