Pressreleaser

2023-01-27

Tre nya ledamöter föreslås till Elanders styrelse

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-01-27 Elanders valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Dan Frohm, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Eva Elmstedt, Erik Gabrielson, Anne Lenerius och Magnus Nilsson samt nyval av Ulrika Dellby, …

2023-01-23

Bokslutskommuniké 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-01-23 Helåret 2022 Omsättningen ökade till 14 974 (11 733) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om sex procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics, som förvärvades i slutet av förra året, …

2023-01-09

Elanders publicerar datum för bokslutskommuniké 2022 och telefonkonferens

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-01-09 Elanders publicerar bokslutskommuniké för 2022 måndagen den 23 januari 2023 kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in …

2022-10-17

Delårsrapport januari – september 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-10-17 Januari – september 2022 Omsättningen ökade till 10 875 (8 369) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om sex procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics, som förvärvades i slutet av …

2022-07-12

Delårsrapport januari – juni 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-07-12 Första halvåret 2022 Omsättningen ökade till 6 897 (5 504) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om tre procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Nyförvärvet Bergen Logistics hade en stark organisk tillväxt …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions