Pressreleaser

2023-04-21

Rapport från årsstämman 2023

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-04-21 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Dan Frohm, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2022, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022, enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2022 …

2023-04-21

Delårsrapport januari – mars 2023

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-04-21 Första kvartalet 2023 Omsättningen ökade till 3 589 (3 371) Mkr. Det motsvarade en organisk omsättningsminskning om två procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics fortsatte att ha en stark organisk …

2023-03-20

Kallelse till Elanders årsstämma 2023

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-03-20 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls fredagen den 21 april 2023, kl. 11.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har den …

2023-03-20

Elanders publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2032-03-20 Idag, måndagen den 20 mars 2023, publicerar Elanders sin års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022 på bolagets hemsida www.elanders.com. Års- och hållbarhetsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt …

2023-01-27

Tre nya ledamöter föreslås till Elanders styrelse

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-01-27 Elanders valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Dan Frohm, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Eva Elmstedt, Erik Gabrielson, Anne Lenerius och Magnus Nilsson samt nyval av Ulrika Dellby, …

2023-01-23

Bokslutskommuniké 2022

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-01-23 Helåret 2022 Omsättningen ökade till 14 974 (11 733) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om sex procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics, som förvärvades i slutet av förra året, …

2023-01-09

Elanders publicerar datum för bokslutskommuniké 2022 och telefonkonferens

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-01-09 Elanders publicerar bokslutskommuniké för 2022 måndagen den 23 januari 2023 kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions