Pressreleaser

2019-01-29

Bokslutskommuniké 2018

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-01-29 Januari – december Omsättningen ökade med 15 procent till 10 742 (9 342) Mkr, varav nio procentenheter var organisk tillväxt. EBITA ökade till 523 (371) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,9 (4,0) procent. …

2019-01-15

Elanders gör förändringar i koncernledningen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-01-15 Elanders kommer att utöka koncernledningen med Bernd Schwenger från LGI. Bernd Schwenger kommer att ta över som ansvarig för LGI-koncernen senare under 2019, då Andreas Bunz meddelat att han kommer att dra sig tillbaka. …

2019-01-15

Elanders publicerar datum för bokslutskommuniké 2018 och telefonkonferens

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-01-15 Elanders publicerar bokslutskommuniké för 2018 tisdagen den 29 januari 2019 kl. 08:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in …

2018-11-28

Elanders dotterbolag LGI ingår ett strategiskt partnerskap med Adecco och avyttrar 51 % av aktierna i sitt personaluthyrningsföretag

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-11-28 Bemanningsföretaget Adecco Group Deutschland och Elanders dotterföretag LGI Logistics Group International GmbH har ingått ett strategiskt partnerskap rörande personaluthyrning. Adecco Group Deutschland kommer att förvärva 51 procent av aktierna i personaluthyrningsföretaget LOGworks GmbH, som …

2018-10-19

Delårsrapport januari – september 2018

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-10-19 Januari – september Omsättningen ökade med 16 procent till 7 852 (6 758) Mkr, varav 10 procentenheter var organisk tillväxt. EBITA ökade till 353 (269) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,5 (4,0) procent. …

2018-07-13

Delårsrapport januari – juni 2018

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-07-13 Första halvåret Omsättningen ökade med 14 procent till 5 035 (4 403) Mkr, varav 11 procentenheter var organisk tillväxt. EBITA uppgick till 199 (214) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 167 (182) Mkr. Resultat före skatt …

2018-06-29

Press- och analytikerkonferens Q2 2018

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-06-29 I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2018 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 13 juli 2018, kl. 09:00, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions