Pressreleaser

2019-07-16

Delårsrapport januari – juni 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-07-16 Första halvåret Omsättningen ökade med tio procent till 5 525 (5 035) Mkr, varav fem procentenheter var organisk tillväxt. EBITA ökade till 255 (199) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,6 (4,0) procent. Exklusive …

2019-04-29

Rapport från årsstämman 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-04-29 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2018 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2018 …

2019-04-29

Delårsrapport januari – mars 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-04-29 Första kvartalet Omsättningen ökade med 16 procent till 2 806 (2 422) Mkr, varav 9 procentenheter var organisk tillväxt. EBITA ökade till 123 (83) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,4 (3,4) procent. Exklusive …

2019-03-27

Kallelse till Elanders årsstämma 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-03-27 KALLELSE TILL ELANDERS ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 29 april 2019 kl. 15.00 på Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman …

2019-03-27

Elanders publicerar årsredovisningen för 2018

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-03-27 Idag, onsdagen den 27 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version, vissa kunder och övriga …

2019-01-29

Bokslutskommuniké 2018

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-01-29 Januari – december Omsättningen ökade med 15 procent till 10 742 (9 342) Mkr, varav nio procentenheter var organisk tillväxt. EBITA ökade till 523 (371) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,9 (4,0) procent. …

2019-01-15

Elanders gör förändringar i koncernledningen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-01-15 Elanders kommer att utöka koncernledningen med Bernd Schwenger från LGI. Bernd Schwenger kommer att ta över som ansvarig för LGI-koncernen senare under 2019, då Andreas Bunz meddelat att han kommer att dra sig tillbaka. …

2019-01-15

Elanders publicerar datum för bokslutskommuniké 2018 och telefonkonferens

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-01-15 Elanders publicerar bokslutskommuniké för 2018 tisdagen den 29 januari 2019 kl. 08:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions