Integrerat erbjudande

Elanders erbjuder ett brett spektrum av olika tjänster och lösningar som behövs för att kunden ska kunna fokusera på sin kärnaffär. De kan erbjudas separat eller paketerade i kompletta end-to-end-lösningar som kan omfatta allt från inköp och upphämtning av kundens komponenter hos leverantörer, produktion, konfiguration, trycksaker och andra värdeadderande tjänster genom hela produktionskedjan samt leverans av färdig produkt till återförsäljare eller slutkonsument på ett tillfredställande sätt. Allt med en enda kontaktyta. Utöver erbjudandet till B2B-marknaden säljer koncernen även fotoprodukter direkt till konsument via de egna varumärkena fotokasten och myphotobook.

 

Global Order Management
Elanders globala nätverk av produktionsenheter och distributions­centraler gör det möjligt för kunderna att leverera ett brett sortiment av produkter i rätt tid till slutkunden med maximal kostnadseffektivitet. Elanders systemlösningar är skalbara och flexibla vilket gör det enkelt när kunder växer på befintliga och nya marknader eller omlokaliserar produktion eller lager.

Sourcing & Procurement
Elanders erbjuder sig att ta ett övergripande ansvar för kundens upphandlingsprocess med tillverkare och andra leverantörer. Ett tvärfunktionellt samarbete gör inköpsstrategin mer effektiv och ger avsevärda kostnadsbesparingar, samtidigt som en optimerad produktion och lagerstyrning uppnås.

Custom Configuration & Assembly
I de nya globala försörjningskedjor som växer fram krävs det olika typer av kundanpassningar sent i processen för hålla nere både ledtider och färdigvarulager. Elanders kan utföra dessa anpassningar, allt från enkel montering till komplex testning och installation av högteknologiska produkter och komponenter.

Warehouse & ­Inventory Manage­ment
Elanders hjälper sina kunder att optimera deras varuflöde, lagernivåer och lagerytor. Genom en effektiv hantering av delkomponenter, tillbehör och färdiga produkter och med lösningar anpassade efter varje kunds unika behov kan väsentliga kostnadsbesparingar uppnås.

Print & Packaging
Med kostnadseffektiva och innovativa lösningar tillgodoses kundens behov av trycksaker och förpackningar både lokalt och globalt. Elanders har utvecklat avancerade, användarvänliga och internetbaserade beställningsplattformar som effektiviserar hela processen från order till leverans och ger möjlighet till print-on-demand-beställningar samt sekvens- och just-in-time-leveranser.

Fulfillment & Distribution
Med sin globala infrastruktur ger Elanders sina kunder en smidig och snabb väg till världens alla marknader. I erbjudandet ingår enkla plock-, pack- och leveranstjänster såväl som avancerade helhetslösningar. Elanders specialistkunskap gällande olika länders lokala regelverk samt integrationen med logistikpartners ger punktliga leveranser som sänker kostnaderna och ger snabbast möjliga time-to-market.

Freight Services
Elanders hanterar kundens processer på egna lager som även tjänar som knutpunkter för avancerad transportlogistik. Tack vare många års industriell erfarenhet och kompetens erbjuds kostnadseffektiva frakttjänster med full transparens och spårningsfunktioner online, i realtid. Elanders har komplexa, leverantörsneutrala nätverk för transport via luft, hav och land och förfogar även genom dotterbolaget LGI över egen transportflotta.

After Sales Services
Elanders ansvar kan fortgå även när slutkunden fått sina varor levererade. Koncernen erbjuder tjänster som lagerhållning av reservdelar, tillbehör, ersättningsutrustning och förbrukningsvaror. Med utbildade tekniker kan Elanders även erbjuda reparation och service, både på egna reparationscenter eller på plats hos slutkunden.

Value Recovery
Med Elanders lösningar kring returhantering rationaliseras processen så att tillverkare och distributörer kan ta tillvara på värdet av returnerade produkter. Lösningarna omfattar alla moment i returprocessen från upphämtning, inspektion och testning, reparation och återanvändning alternativt återvinning av produkten utifrån kundens önskemål.

e-Commerce
Elanders erbjudande innehåller skräddarsydda B2C- samt B2B-lösningar för e-handel som kan integreras med kundens affärssystem och olika beställningsplattformar. Med dessa lösningar får kunden en global överblick över hela sitt varuflöde och kan snabbt agera på förändringar i allt från efterfrågan till tillgängliga resurser.

Läs mer om Elanders integrerade erbjudande på koncernens webbplats, www.elanders.com.

Portfolio

Mycket mer än bara tryck.
Ta en titt på vår Portfolio.

Wedding-small

Portfolio

Vi har producerat många prisbelönta årsredovisningar, böcker och magasin, men också affischer, förpackningar och manualer. I vår portfolio kan du se några exempel som vi är lite extra stolta över.

Läs mer

Böcker

Vill du trycka en bok?

Böcker

Vi trycker alla typer av böcker i både stora och små upplagor. Oavsett om du arbetar på ett förlag, ett företag eller om du publicerar din bok själv ger vi dig gärna råd och stöd genom hela processen så att din bok blir så bra som möjligt.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions