Elanders är en strategisk partner som erbjuder helhetslösningar inom logistik, tryck och förpackningar. Tack vare en global närvaro och ett lika stort lokalt engagemang kan du lita på att vi levererar det du lovar. Världen över.


Mattias Olofsson
Verkställande direktör, Elanders Sverige AB

OM OSS

Elanders Sverige AB är specialiserade på Supply Chain Solutions och Print Solutions. Våra 150 medarbetare är verksamma på två orter i Sverige: 3PL-hubben och huvudkontoret i Borås samt vår digitala produktionsanläggning i Vällingby. Tillsammans levererar vi lösningar som täcker hela eller delar av våra kunders försörjningskedja, beroende på behov. Från inköp, lager, konfiguration, fulfillment, kittning och trycksaksproduktion till distribution, betalningslösningar och eftermarknadstjänster.

SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

Med våra supply-chain-lösningar knyter vi samman världen och våra kunders försörjningskedjor. Vi erbjuder integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av inköp, lager, konfigurering, produktion och distribution. Dessutom kan vi ta hand om beställningslösningar, betalningsflöden och eftermarknadstjänster för våra kunders räkning. Längs vägen tar vi ett helhetsansvar för alla typer av leveransåtaganden, från enklare direkttransporter till komplexa flöden som sträcker sig över hela världen.

PRINT SOLUTIONS
Print är en del av vårt DNA, och genom våra tryckerier och certifierade partners kan vi producera högklassiga trycksaker världen över. Som kund hjälper vi dig att optimera och effektivisera varje produktion för kortare ledtider, mindre miljöpåverkan och konkurrenskraftigare pris.