För oss går hållbarhet hand i hand med ett globalt perspektiv. I vårt miljöarbete strävar vi alltid efter förbättrade processer, produktionsmetoder och produkter som minskar vår miljöpåverkan över hela livscykeln. Ambitionen är att leva upp till eller överträffa de miljökrav som ställs på vår verksamhet. 

För att kvalitetssäkra vårt kvalitets- och miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 9001 sedan 1998 och ISO 14001 sedan 2000. I enlighet med villkoren för dem har vi tagit fram policys och mål för verksamheten, styrdokument för våra arbetsprocesser och riktlinjer för hur vi tar hand om och följer upp de avvikelser och förbättringsförslag som finns.

Elanders är även FSC®-certifierat och Svanen-certifierat. Vill du veta mer om vårt kvalitets- och miljöarbete hittar du policys och certifikat nedan.

C011209-SE-02

Läs mer: fsc.org

 

 

Kvalitets- och Miljöpolicy

 

 

Certifikat