Elanders Sverige erbjuder ett brett spektrum av tjänster och lösningar som gör att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet. Det kan vara inköp, upphämtning av kundens komponenter hos leverantörer, produktion, konfiguration, trycksaker och andra värdeadderande tjänster hela vägen fram till leverans av färdig produkt till återförsäljare eller slutkonsument. Fristående eller förpackade som kompletta end-to-end-lösningar genom hela produktionskedjan.

 

Supply Chain Solutions

Med våra supply-chain-lösningar knyter vi samman världen och våra kunders försörjningskedjor. Vi erbjuder integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av inköp, lager, konfigurering, produktion och distribution. Dessutom kan vi ta hand om beställningslösningar, betalningsflöden och eftermarknadstjänster för våra kunders räkning. Längs vägen tar vi ett helhetsansvar för alla typer av leveransåtaganden, från enklare direkttransporter till komplexa flöden som sträcker sig över hela världen.

 

 

Print Solutions

Print är en del av vårt DNA, och genom våra tryckerier och certifierade partners kan vi producera högklassiga trycksaker världen över. Som kund hjälper vi dig att optimera och effektivisera varje produktion för kortare ledtider, mindre miljöpåverkan och konkurrenskraftigare pris.