Ett löfte blir värt något först när det infrias. På den globala marknaden räcker det inte med en attraktiv produkt. Den måste också levereras i rätt tid till rätt pris. Därför är ett tryggt samarbete med en strategisk partner en förutsättning för att lyckas. Tack vare vår expertis inom Supply Chain Solutions och Print Solutions kan vi uppgradera hela eller delar av företagets försörjningskedja. Det ger snabbare och effektivare processer som gör att våra kunder kan fokusera på det de gör bäst.

Idag samarbetar vi med en mängd företag världen över, som godkända leverantörer, ”preferred” partners eller integrerade partners.

 

 

Bli en godkänd leverantör

Elanders sätter alltid kunderna, kvaliteten och miljön främst. Vi är både ISO-certifierade och Svanenmärkta och ställer lika höga krav på våra leverantörer som på oss själva. För att bli en godkänd leverantör till oss behöver ni skicka in en ansökan och genomgå en utvärderingsprocess där bland annat ekonomi, kvalitet och leveransförmåga bedöms.