Elanders Sverige AB

Elanders Sverige AB är specialiserade på Supply Chain Solutions och Print Solutions. Våra 150 medarbetare är verksamma på två orter i Sverige: 3PL-hubben och huvudkontoret i Borås samt vår digitala produktionsanläggning i Vällingby. Tillsammans levererar vi lösningar som täcker hela eller delar av våra kunders försörjningskedja, beroende på behov. Från inköp, lager, konfiguration, fulfillment, kittning och trycksaksproduktion till distribution, betalningslösningar och eftermarknadstjänster.

 

 

Elanderskoncernen

Elanders är ett globalt logistikföretag som erbjuder ett brett tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain management. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom de två affärsområdena Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions. Koncernen har nästan 8 000 anställda och verksamhet i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. De viktigaste marknaderna är Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Kunderna delas in i sex segment efter vilken bransch de tillhör; Automotive, Electronics, Fashion, Health Care, Industrial och Other.

 

 

 

Miljö och kvalitet

För oss går hållbarhet hand i hand med ett globalt perspektiv. I vårt miljöarbete strävar vi alltid efter förbättrade processer, produktionsmetoder och produkter som minskar vår miljöpåverkan över hela livscykeln. Ambitionen är att leva upp till eller överträffa de miljökrav som ställs på vår verksamhet.

 

 

 

Rapporter

På koncernens webbplats elanders.com hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

 

 

Karriär

Vill du bli en av oss? På Elanders är vi alltid intresserade av talangfulla människor som kan hjälpa oss att utveckla morgondagens lösningar för logistik, tryck och förpackningar.

 

 

Samarbeta med oss

Ett löfte blir värt något först när det infrias. På den globala marknaden räcker det inte med en attraktiv produkt. Den måste också levereras i rätt tid till rätt pris. Därför är ett tryggt samarbete med en strategisk partner en förutsättning för att lyckas. Tack vare vår expertis inom Supply Chain Solutions och Print Solutions kan vi uppgradera hela eller delar av företagets försörjningskedja. Det ger snabbare och effektivare processer som gör att våra kunder kan fokusera på det de gör bäst.

Idag samarbetar vi med en mängd företag världen över, som godkända leverantörer, ”preferred” partners eller integrerade partners.