Dis­tri­bu­tions­center för 3D-skrivare

I sin megahub i Singapore driver Elanders ett globalt distributionscenter för 3D-skrivare för kunder som kräver korta leveranstider och en hög servicenivå.

Med den nya 3D-tekniken förändras alla de regler som tidigare begränsat kreativitet och hållbarhet, och efterfrågan på 3D-skrivare är enorm. En av världens ledande globala tillverkare av 3D-skrivare har valt Elanders som partner för lagerhantering och distribution av dessa skrivare. Kunderna utgörs av stora kontraktstillverkare och varumärkesägare och deras främsta användningsområde för 3D-skrivarna är framtagning av prototyper och komponenter on demand, dvs när behovet uppstår.

Försäljning av 3D-skrivare är en verksamhet innehållande komplex logistik av otympligt gods på en global B2B-marknad som kräver hög kvalitet och servicenivå samt korta leveranstider. Till Elanders globala distributionscenter i Singapore levereras 3D-skrivarna från olika tillverkare i regionen. Logistiken är inte någon lätt uppgift rent bokstavligt. En 3D-skrivare kan vara tre meter lång och väga närmare ett ton. Enheterna är också extremt dyrbara och kräver särskild hantering genom hela försörjningskedjan.

I koncernens centralt belägna megahub i Singapore kan även andra kunder hanteras. Genom att flytta personal mellan uppdragen kan Elanders effektivisera, åstadkomma stordriftsfördelar och snabbt anpassa resurser efter förändringar i volym hos kunderna. Det ger också kunderna möjlighet att expandera verksamheten utan nya partnerskap. Elanders hanterar den snabba ökningen av 3D-skrivare med en mängd nya produkter varje år. Vi kan hantera ytterliga volymer och planerar att erbjuda ett ännu bredare sortiment av supply chain-tjänster.

 

Infogr-3D-se-18

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions