Electronics – Distributions­logistik

Elanders har genom sitt dotterföretag LGI ytterligare förstärkt sin position inom kundsegmentet Electronics med en stark och internationellt växande kund.

Elanders hanterar distributionslogistiken för kundens elektronikprodukter mot framför allt konsumenter i östra och västra Europa. Distributionslogistiken övertogs från en tidigare leverantör och Elanders tog även över anställningarna för de 130 medarbetarna. Kontraktet löper på fem år med möjlighet till tre års förlängning.

Med utgångspunkt från ett lager beläget i Erfurt i östra Tyskland hanterar Elanders ett produktsortiment som omfattar drygt 4 000 artiklar. Här hanteras allt från småelektronik som hörlurar och kameralinser till otympliga produkter som TV-apparater, musikanläggningar, luftkonditioneringsapparater och värmepumpar för hemmamarknad och hotellbranschen.

Distributionen av både små och skrymmande produkter i samma logistiklösning är en utmaning då stora produkter måste hanteras med truck medan de mindre plockas manuellt. Verksamheten präglas också av stora fluktuationer i volym från dag till dag, ibland från en timme till en annan. Stora svängningar i beläggning kräver processer med hög flexibilitet för att hålla en jämn och tillförlitlig produktion oavsett dagsvolym.

Vid övertagandet minskade Elanders lagerytorna från 60 000 kvadratmeter till 50 000 kvadratmeter med bibehållen kapacitet. Kvaliteten har även höjts, processerna har förbättrats och ny teknik och innovationer har implementerats som redan visar goda resultat.

Ansvaret för kundens alla transportflöden i Tyskland, Österrike och Schweiz ligger hos Elanders kontor i Hamburg där tolv medarbetare arbetar dedikerat mot kunden. Härifrån hanteras också tullimport och export i Europa för kundens räkning. Läget i Hamburg är en fördel då många av kundens produkter kommer via fraktfartyg från Asien.

Förutom ren lagerhantering och distribution hanterar Elanders också sampaketering, etikettering, returhantering och kvalitetskontroll av nya och returnerade varor för kundens räkning.

Infogr-ERF-se

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions