Automotive
– Daimler

Fordonsindustrins komplexitet ökar ständigt, något som kräver avsevärda resursinsatser med extremt korta ledtider. Den stora utmaningen är att hålla högsta kvalitet trots den stora variationen i tillverkningen där varje bil är unik. Färgsättning, ytmaterial, motorstorlek, säkerhetsfunktioner, bränsletyp, parkeringshjälp, automat- eller växellåda – varje fordon består av tusentals unika komponenter och moduler för varje enskild modell.

LGI har stor kunskap inom området produktionslogistik och hjälper företag att fokusera på sin kärnaffär, utan att tumma på vare sig kvalitet eller säkerhet.

Ur Daimlers fabrik i tyska Böblingen rullar drygt 1 000 färdiga Mercedes E-Klass ut varje dag. Ingen är den andra lik, varje fordon har sina specifika krav och anpassningar. För att klara det krävs att exakt rätt komponenter levereras till produktionslinjen i exakt rätt tid, på exakt rätt sätt. Daimler har därför valt att fokusera på sin kärnverksamhet och outsourca delar av tillverkningen och själva monteringen av vissa moduler.

LGI har sedan 2016 ansvaret för förmonteringen av två moduler till Mercedes E-Klass som sker i lokaler inne på Daimlers produktionsanläggning. LGI monterar en frontmodul och en displaymodul till bilmodellens instrumentbräda. De bägge modulerna finns i upp till 150 olika varianter – var och en med sina specifika egenskaper och komponenter.

LGI:s monteringsprocess för modulerna är skräddarsydd i allt från verktyg till hyllor, och anpassad för att hålla högsta kvalitet, spara utrymme och vara ergonomisk för montören. Monteringen av frontmodulen består av sju efterföljande arbetsstationer där varje station har lika lång tid på sig att slutföra sitt moment. I sista steget placeras sex moduler i taget på en specialframtagen vagn som sedan levereras till Daimlers produktionslinje i exakt rätt ordning. Modulerna monteras drygt fyra timmar innan slutmontering ska ske i Daimlers huvudproduktionslinje.

Utöver montering av front- och displaymodul levererar LGI komponenter till Daimler från drygt 25 olika leverantörer in till produktionsanläggningen och förser dagligen Daimler med runt 15 000 enheter i rätt ordning, direkt in till produktionslinjen från ett närliggande uppsamlingslager.


Kundkommentar: ”Vi har ett långtgående och framgångsrikt samarbete med Elanders och LGI. De är en pålitlig leverantör som kan vår verksamhet. Vi har valt att fokusera på vår kärnaffär, och med så många bilmodeller behöver vi extern hjälp för att hantera den enorma mängden komponenter.” Thomas Glaser, Daimler Senior Manager


Autom-SE-Infographic

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions