Managed Print Services

Elanders kombinerar kontrakts- och transportlogistik genom hela försörjningskedjan och bidrar till bättre kundrelationer.

En av världens största leverantör av IT-utrustning erbjuder förutom utrustning även lösningar för utskrift och hantering av dokument, en så kallad MPS-lösning. Genom ett leasingavtal kan företag utnyttja multifunktionsskrivare som är individuellt anpassade och kan bytas ut allteftersom behoven i verksamheten förändras. Med början 2017 hanterar Elanders hela försörjningskedjan för multifunktionsskrivare i Tyskland och Beneluxländerna.

När en slutkund beställt en multifunktionsskrivare anpassas den på Elanders distributionsanläggning i Hünxe i Tyskland. Utbildade tekniker med bred kunskap anpassar hårdvara, installerar mjukvara och gör kundspecifika inställningar som IP-adresser, värdnamn och skanningsalternativ. Elanders testar även att skrivaren fungerar som den ska innan den levereras. I samverkan med Elanders kund och slutkunden planeras leveransen av skrivaren och eventuella utmaningar hos slutkunden, som kan påverka transporten, utvärderas. Det kan handla om trånga passager, känsliga golv eller inpassering i säkerhetsklassade lokaler.

Skrivarna kan väga upp till 90 kg och utrustningen är ytterst känslig för yttre påverkan, vilket kräver en varsam hantering. På plats hos slutkunden packar Elanders upp skrivaren och placerar den på rätt plats. Den startas och kontrolleras och slutkundens personal utbildas i drift och skötsel. Gammal utrustning kan även tas tillbaka för återvinning eller återställning och därmed kan detta bidra till en hållbar cirkulär ekonomi. Uppskattningsvis rör det sig om en årsvolym på upp till 10 000 installerade och levererade skrivare. Tack vare att Elanders hanterar installation av programvara och hårdvara, lager, leverans, installation och utbildning kan kunden fokusera på sin kärnverksamhet.

 

Infogr-MPS-se-18

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions