Electronics – Value Recovery

Hanteringen av den egna IT-utrustningen tar ofta mycket tid, kraft och resurser från ett stort företag, inte minst när den har blivit föråldrad och ska bytas ut. Informationssäkerheten är också en viktig faktor att ta med i beräkningen då företagsspecifik och i vissa fall även känslig data måste hanteras med stor varsamhet. Slutligen finns också en avsevärd hållbarhetsfaktor i att återvinna utrustning och låta den få ett nytt liv på en andrahandsmarknad.

Årligen hanterar Elanders via sitt dotterföretag LGI drygt 30 000 utrangerade enheter, som till exempel datorer och skrivare, till ett återförsäljningsvärde på över två miljoner euro för en enskild kund.

LGI har ett avtal med ett internationellt företag om att hantera delar av livscykeln för uttjänt IT-utrustning. Avtalet omfattar bärbara och stationära datorer, skärmar, printrar och tillbehör. Föråldrad utrustning hämtas upp ute på kundens olika kontor och anläggningar över hela Tyskland. Därefter sorteras och rengörs varje enhet.

Samtliga datorers system raderas fullständigt på information med hjälp av certifierad mjukvara, en tjänst som bygger på stort förtroende mellan kunden och LGI. Delar som ska kasseras sänds för materialåtervinning. Renoverad och återställd utrustning förpackas och kategoriseras baserat på tillverkare, typ, årsmodell samt skick. Därefter säljs alla renoverade enheter genom en auktoriserad auktionsverksamhet.

Förutom stora besparingar rörande det tidskrävande arbetet att hantera den föråldrade utrustningen erhåller kunden årligen merparten av återförsäljningsvärdet för de nära 30 000 enheterna.

Totalt rör det sig om en summa som uppgår till drygt 2 miljoner euro årligen. Med en väl fungerande process och nödvändig infrastruktur för hantering och lagerhållning samt upparbetade rutiner och partnerskap med externa aktörer är Value Recovery en tjänst som LGI enkelt kan koppla in nya kunder på.

Electronics-Infographic-SE

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions