Health Care
& Life Science

Diagnostikutrustning för medicinsk användning är ofta både dyrbar och extremt känslig apparatur. För att hantera och reparera utrustningen krävs stor noggrannhet och hög kunskap inom området. Det är också avgörande med snabb hantering och korta ledtider, då diagnostikutrustning ofta är kritiska verktyg för verksamheten på sjukhus och i laboratorier för vård och analyser.

Sedan 1999 driver LGI ett europeiskt reparationscenter för en kund inom diagnostikbranschen. Kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet, att utveckla och tillverka avancerad diagnostikutrustning, medan LGI hanterar reparationer, lagerhåller reservdelar och ersättningsprodukter och levererar till slutkunden. LGI har tillsammans med kunden gjort en unik resa från logistikleverantör till en fullserviceleverantör med reparationscentral för avancerad medicinsk utrustning.

Vid LGI:s europeiska reparationscentrum i Waghäusel i Tyskland repareras och renoveras avancerad diagnostikutrustning avsedd för sjukhus och laboratorier. Uppdragsgivaren är en av världens främsta tillverkare av diagnostikutrustning. LGI startade reparationscentret 1999 och då med bara några få processer för att underlätta kundens tillfälliga arbetstoppar i reparationsflödet. I dag finns drygt 20 tekniker på plats i reparationscentret. LGI har en djup kunskap om kundens produkter och erbjuder kontinuerligt medarbetarna intern utbildning och träning i nya produkter och uppdateringar.

Reparationscentret ligger i anslutning till LGI:s logistikanläggning, vilket innebär att nödvändiga reservdelar är nära till hands och produktflödet från och tillbaka till slutkunden blir det snabbast möjliga.

LGI erbjuder även reparation på plats hos slutkunder i Tyskland, vilket innebär en stor fördel för slutkunden som då inte behöver lämna ifrån sig verksamhetskritisk utrustning.

LGI hanterar ordermottagning och leveranser av diagnostikutrustning, reservdelar och förbrukningsartiklar som bland annat utgörs av temperaturkontrollerade och frysta artiklar där en obruten frys- och kylkedja måste upprätthållas.

LGI organiserar även återvinning av utrangerad utrustning. Ersättningen vid en eventuell försäljning tillfaller uppdragsgivaren. Fördelen med systemet i sin helhet är den leanbaserade förvaltning som kontinuerligt förbättrar arbetsflödet samtidigt som effektiviteten och tillförlitlighet i verksamheten förbättras.

Health-infographic-SE

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions