Finansiella rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Elanders Q1 2021

”Trots en pågående pandemi, halvledarbrist och ogynnsamma valutakurser är jag väldigt nöjd med att vi återigen presterar ett mycket bra kvartal. Det är ett tydligt tecken på att de åtgärder vi vidtagit och de prioriteringar vi gjort fortsätter att ge resultat. Båda våra affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions, presterade klart bättre än samma period föregående år. Under kvartalet var efterfrågan stabil från alla våra kundsegment. Detta tillsammans med en lägre kostnadsbas resulterade i förbättrade marginaler.” Magnus Nilsson, Vd och koncernchef, Elanders AB.

 

Elanders årsredovisning 2020

Ladda ned PDF
Ladda ned XBRL
Öppna XBRL i Viewer*

* Visas bäst i Chrome.

Form: Narva.
Produktion: Elanders AB i samarbete med Narva.
Papper: Omslag: Arena Extra White Smooth 300 g. Inlaga: Arena Extra White Smooth 120 g.
Tryck: Schmid Druck + Medien GmbH, Tyskland, ett bolag inom Elanderskoncernen.

Elanders årsredovisning har för oss alltid varit en av de viktigaste publikationer vi producerar. Vi vill att den ska ge uttömmande information om vårt resultat och ställning samt om vår verksamhet och vår marknad. Den ger oss också möjlighet att genom konkreta exempel visa vad vi gör på Elanders.

Denna årsredovisning är ett resultat av ett samarbete mellan Elanders AB, Narva och Schmid Druck. Narva ansvarade för design och merparten av texterna. Elanders AB har tagit fram underlaget för den formella årsredovisningen. Årsredovisningen är tryckt i Kaisheim, Tyskland i mars 2021 av Schmid Druck.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions