Finansiella rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Elanders Q2 2020
”Covid-19-pandemin fick som förutspått en stor påverkan på andra kvartalet. Flera av våra anläggningar i Europa och USA har körts med reducerad kapacitet med anledning av att kunderna stoppat sin produktion. Samtidigt gick vår verksamhet i Asien bättre än föregående år.”  Magnus Nilsson, Vd och koncernchef, Elanders AB.

 

Elanders årsredovisning 2019
Form: 
Narva.
Produktion: Elanders AB i samarbete med Narva.
Papper: Omslag: Arena Extra White Smooth 300 g. Inlaga: Arena Extra White Smooth 120 g.
Tryck: Schmid Druck + Medien GmbH, Tyskland.

Elanders årsredovisning har för oss alltid varit en av de viktigaste publikationer vi producerar. Vi vill att den ska ge uttömmande information om vårt resultat och ställning samt om vår verksamhet och vår marknad. Den ger oss också möjlighet att genom konkreta exempel visa vad vi gör på Elanders.

Denna årsredovisning är ett resultat av ett samarbete mellan Elanders AB, Narva och Schmid Druck. Narva ansvarade för design och merparten av texterna. Elanders AB har tagit fram underlaget för den formella årsredovisningen. Årsredovisningen är tryckt i Kaisheim, Tyskland i mars 2020 av Schmid Druck.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions