Finansiella rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Elanders Q2 2021

”Jag är väldigt nöjd med vad vi presterar i detta kvartal. Vi kan se att de åtgärder vi har vidtagit för att förbättra lönsamheten ger en tydlig effekt. Båda våra affärsområden presterade klart bättre resultat än samma period förra året. Halvledarbristen fortsätter att ge störningar i våra kunders produktion, vilket får en direkt påverkan på våra volymer. Bortsett från detta var efterfrågan stabil från alla kundsegment. Vi kan även se en återhämtning nu när myndigheterna lättar på covid-19-restriktionerna.” Magnus Nilsson, Vd och koncernchef, Elanders AB.

 

Elanders årsredovisning 2020

Ladda ned PDF
Ladda ned XBRL
Öppna XBRL i Viewer*

* Visas bäst i Chrome.

Form: Narva.
Produktion: Elanders AB i samarbete med Narva.
Papper: Omslag: Arena Extra White Smooth 300 g. Inlaga: Arena Extra White Smooth 120 g.
Tryck: Schmid Druck + Medien GmbH, Tyskland, ett bolag inom Elanderskoncernen.

Elanders årsredovisning har för oss alltid varit en av de viktigaste publikationer vi producerar. Vi vill att den ska ge uttömmande information om vårt resultat och ställning samt om vår verksamhet och vår marknad. Den ger oss också möjlighet att genom konkreta exempel visa vad vi gör på Elanders.

Denna årsredovisning är ett resultat av ett samarbete mellan Elanders AB, Narva och Schmid Druck. Narva ansvarade för design och merparten av texterna. Elanders AB har tagit fram underlaget för den formella årsredovisningen. Årsredovisningen är tryckt i Kaisheim, Tyskland i mars 2021 av Schmid Druck.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions