Finansiella rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Ladda ned PDF
Ladda ned XBRL
Öppna XBRL i Viewer*

* Visas bäst i Chrome.

Elanders årsredovisning 2020
Form: 
Narva.
Produktion: Elanders AB i samarbete med Narva.
Papper: Omslag: Arena Extra White Smooth 300 g. Inlaga: Arena Extra White Smooth 120 g.
Tryck: Schmid Druck + Medien GmbH, Tyskland, ett bolag inom Elanderskoncernen.

Elanders årsredovisning har för oss alltid varit en av de viktigaste publikationer vi producerar. Vi vill att den ska ge uttömmande information om vårt resultat och ställning samt om vår verksamhet och vår marknad. Den ger oss också möjlighet att genom konkreta exempel visa vad vi gör på Elanders.

Denna årsredovisning är ett resultat av ett samarbete mellan Elanders AB, Narva och Schmid Druck. Narva ansvarade för design och merparten av texterna. Elanders AB har tagit fram underlaget för den formella årsredovisningen. Årsredovisningen är tryckt i Kaisheim, Tyskland i mars 2021 av Schmid Druck.

 

Elanders Q4 2020
”Jag är väldigt nöjd med att vi trots covid-19-pandemin lyckas prestera vårt bästa helårsresultat någonsin. Under ett verkligen turbulent år har vi också lyckats förbättra våra marginaler och minska skuldsättningen kraftigt. Vi kunde se en fortsatt stark återhämtning från alla våra kundsegment i fjärde kvartalet och båda affärsområdena, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions, presterade klart bättre än samma period föregående år.” Magnus Nilsson, Vd och koncernchef, Elanders AB.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions