Finansiella rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Elanders Q3 2022

”Trots en väldigt komplex miljö levererar vi ett resultat som är klart bättre än föregående år. Vår strategi att ständigt bredda kundbasen till fler branscher och öka den geografiska spridningen har skapat ett robustare Elanders som bättre kan hantera svängningar i efterfrågan.” Magnus Nilsson, Vd och koncernchef, Elanders AB.

 

Elanders årsredovisning 2021

Ladda ned PDF
Ladda ned XBRL
Öppna XBRL i Viewer*

* Visas bäst i Chrome.

Form: Narva.
Produktion: Elanders AB i samarbete med Narva.
Papper: Omslag: Circleoffset Premium White 300 g. Inlaga: Circleoffset Premium White 120 g.
Tryck: Schmid Druck + Medien GmbH, Tyskland, ett bolag inom Elanderskoncernen.

Elanders årsredovisning har för oss alltid varit en av de viktigaste publikationer vi producerar. Vi vill att den ska ge uttömmande information om vårt resultat och ställning samt om vår verksamhet och vår marknad. Den ger oss också möjlighet att genom konkreta exempel visa vad vi gör på Elanders.

Denna årsredovisning är ett resultat av ett samarbete mellan Elanders AB, Narva och Schmid Druck. Narva ansvarade för design och merparten av texterna. Elanders AB har tagit fram underlaget för den formella årsredovisningen. Årsredovisningen är tryckt i Kaisheim, Tyskland i mars 2022 av Schmid Druck.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions