Finansiella rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Elanders Q3 2021

”Halvledarbristen medförde omfattande störningar i våra kunders försörjningskedjor under tredje kvartalet, vilket påverkade vår försäljning negativt. Det skapade störningar även i vår leveransorganisation. Positivt är att den underliggande efterfrågan hos våra kunder är fortsatt stark, det är hög aktivitet på kundsidan och vår tillväxt inom Fashion & Lifestyle fortsätter.” Magnus Nilsson, Vd och koncernchef, Elanders AB.

 

Elanders årsredovisning 2020

Ladda ned PDF
Ladda ned XBRL
Öppna XBRL i Viewer*

* Visas bäst i Chrome.

Form: Narva.
Produktion: Elanders AB i samarbete med Narva.
Papper: Omslag: Arena Extra White Smooth 300 g. Inlaga: Arena Extra White Smooth 120 g.
Tryck: Schmid Druck + Medien GmbH, Tyskland, ett bolag inom Elanderskoncernen.

Elanders årsredovisning har för oss alltid varit en av de viktigaste publikationer vi producerar. Vi vill att den ska ge uttömmande information om vårt resultat och ställning samt om vår verksamhet och vår marknad. Den ger oss också möjlighet att genom konkreta exempel visa vad vi gör på Elanders.

Denna årsredovisning är ett resultat av ett samarbete mellan Elanders AB, Narva och Schmid Druck. Narva ansvarade för design och merparten av texterna. Elanders AB har tagit fram underlaget för den formella årsredovisningen. Årsredovisningen är tryckt i Kaisheim, Tyskland i mars 2021 av Schmid Druck.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions