Finansiella rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Elanders Q4 2019
”Vår supply chain-verksamhet med bas i Asien hade ett starkt fjärde kvartal och ett av sina bästa år någonsin, samma sak gällde för Print & Packaging Solutions. Vår tyska verksamhet inom Supply Chain Solutions kände däremot av en svagare efterfrågan från sina kunder. Deras resultat påverkades också negativt av kostnader för strukturåtgärder och de felaktigheter som upptäckts i redovisningen av vissa kundprojekt.” Magnus Nilsson, Vd och koncernchef, Elanders AB.

Elanders årsredovisning 2018
Form:
Narva.
Produktion: Elanders AB i samarbete med Narva.
Papper: Omslag: Algro Design Duo 300 g. Inlaga: Lessebo Design Smooth bright 115 g.
Tryck: Schmid Druck + Medien GmbH, Tyskland.

Elanders årsredovisning har för oss alltid varit en av de viktigaste publikationer vi producerar. Vi vill att den ska ge uttömmande information om vårt resultat och ställning samt om vår verksamhet och vår marknad. Den ger oss också möjlighet att genom konkreta exempel visa vad vi gör på Elanders.

Denna årsredovisning är ett resultat av ett samarbete mellan Elanders AB, Narva och Schmid Druck. Narva ansvarade för design och merparten av texterna. Elanders AB har tagit fram underlaget för den formella årsredovisningen. Omslaget är ett resultat av en idé från Narva som omsattes i praktiken av Schmid Druck. Årsredovisningen är tryckt i Kaisheim, Tyskland i mars 2019 av Schmid Druck.

 

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions