Finansiella rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Elanders års- och hållbarhetsredovisning 2022

Ladda ned PDF
Ladda ned XBRL
Öppna XBRL i Viewer*

* Visas bäst i Chrome.

Art Direction och form: Narva Communications.
Produktion: Elanders AB i samarbete med Narva Communications.
Papper: Omslag: Circleoffset Premium White 300 g. Inlaga: Circleoffset Premium White 120 g.
Tryck: Schmid Druck + Medien GmbH, Tyskland, ett bolag inom Elanderskoncernen.

Elanders års- och hållbarhetsredovisning har för oss alltid varit en av de viktigaste publikationer vi producerar. Vi vill att den ska ge uttömmande information om vårt resultat och ställning samt om vår verksamhet och vår marknad. Den ger oss också möjlighet att genom konkreta exempel visa vad vi gör på Elanders.

Denna års- och hållbarhetsredovisning är ett resultat av ett samarbete mellan Elanders AB, Narva Communications och Schmid Druck. Narva Communications ansvarade för Art Direction och form och merparten av texterna. Elanders AB har tagit fram underlaget för den formella årsredovisningen. Års- och hållbarhetsredovisningen är tryckt i Kaisheim, Tyskland i mars 2023 av Schmid Druck.

 

Elanders Q4 2022

”Vi är väldigt nöjda med att leverera ett justerat resultat i fjärde kvartalet som är klart bättre än föregående år och ett helårsresultat som är vårt bästa någonsin. Detta trots en utmanande omvärld.” Magnus Nilsson, Vd och koncernchef, Elanders AB.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions