OE-CASES-ffffff

E-handel – Print och supply chain

Vårt erbjudande är inte bara brett. Det sträcker sig också över hela världen.

 

 

För en uppdragsgivare som är verksam inom e-handel är vi helhetsleverantör av print- och supply chain-tjänster, och en central kugge i hela kedjan från beställning till nöjd kund. Dagligen producerar vi unika posters som trycks, packas och levereras till slutkunder i hela världen. Dessutom hanterar vi orderintegration, digitalprint, fulfillmenttjänster, frakt, distribution, lagerhållning och inköp. På årsbasis hanterar vi ca 100 000 ordrar med slutdestination i fler än 30 olika länder. En siffra som är möjlig tack vare automatiserade orderflöden och vår globala närvaro.