Electronics – Axis Communications

Axis har outsourcat delar av verksamheten till Elanders med djup integration in i den egna värdekedjan.

Axis Communications är en marknadsledande tillverkare av nätverkskameror för användning inom säkerhet och videoövervakning. I Jirny utanför Prag hanterar Elanders logistikplanering och lager för Axis Communications verksamhet i Europa, inklusive plockning och packning. I uppdraget ingår även produktionslogistik och kvalitetskontroll. Elanders monterar komponenter på nätverkskamerorna varefter utrustningen testas och kalibreras för färger och strukturer innan de är klara för leverans.

Produktionen sker i en produktionslokal på drygt 8 000 m2, där Elanders sysselsätter 130 medarbetare som arbetar i upp till tre skift. Monteringspersonalen består i första hand av ingenjörer och erfarna tekniker som har kompetens för precisionsarbetet i de olika kamerakonfigurationerna. En stor fördel för kunden är distributionshubbens strategiska läge i Tjeckien, med goda förbindelser till hela Europa. Genom uppdragets karaktär är Elanders djupt integrerade in i Axis affärsverksamhet.

Axis huvudkontor är uppkopplad mot distributions­centralen i Jirny och övervakar status och prestanda i realtid. Samarbetet mellan Axis och Elanders har varit mycket framgångsrikt, mångt och mycket beroende på företagens kulturella likheter. Elanders har lyckats uppnå och bibehålla den höga kvalitetsnivån på montering, kalibrering och testning som Axis har gjort till sitt kännetecken. Volymen har sedan 2011 ökat från en nivå på runt 10 000 produkter i månaden till dagens 65 000 produkter per vecka.

 

Axis har outsourcat delar av sin verksamhet till Elanders som numera inte bara hanterar lager och logistikplanering utan även ansvarar för delar av produktionen.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions