OE-CASES-ffffff

Health Care – Print och supply chain

Vår uppdragsgivare inom Health Care har sex fabriker och distributionscenter i Europa, men bara en enda kontaktperson på Elanders.

 

 

Vårt uppdrag omfattar produktion av trycksaker i form av användarmanualer, teknisk information och liknande som levereras tillsammans med utrustning för patientvård. För att lösa uppgiften på ett effektivt sätt producerar vi både i Polen, där vi trycker större pappersupplagor, och i Sverige, där vi hanterar medelstora upplagor av Wire-O bundna manualer, pärm-kit och digital produktion.

Från de båda anläggningarna distribueras materialet till slutkunder i hela Europa och Asien, med minimal administration och den höga säkerhetsnivå som kunden förväntar sig hela vägen.