OE-CASES-333333

Försäkringar – Print och automation

Viktiga besked som rör avtal och ekonomisk information måste finnas på papper.

 

 

För vår uppdragsgivare inom försäkringar innebär det ett stort antal personifierade utskick till kunder över hela landet varje dag. Därför använder vi Elanders DAM (Digital Asset Management), ett system som tar hänsyn till 250 regler och variabler för varje trycksak. Genom DAM kan vi enkelt se till att försäkringsbrev, erbjudanden och påminnelser automatiskt anpassas för varje mottagare. Breven trycks och kuverteras av oss i våra moderna produktionshubbar i Borås och Vällingby, och vi hanterar också digitala tjänster som systemutveckling och säker onlinelagring för all kundinformation.