OE-CASES-ffffff

Mäklarsupport – Print och distribution

Enklare processer sparar inte bara tid. De märks också i bokslutet.

 

 

För en kund som utvecklar tjänster riktade till fastighetsmäklare har vi tagit fram ett automatiserat produktionsflöde som kombinerar flexibilitet, snabbhet och pålitlig kvalitet. Uppdragsgivarens kunder skapar egna trycksaker som prospekt, DR och broschyrer i en online-baserad plattform, som är kopplad till Elanders digitala produktionsanläggning i Vällingby i västra Stockholm. Varje dag hämtar vi automatiskt in ordrar från samtliga användare, som produceras och distribueras med bud till beställaren dagen efter. Med andra ord räknas ledtiden i timmar, vilket inte vore möjligt utan ett automatiserat flöde och modern tryckteknik.