OE-CASES-333333

Tillverkningsindustri – Print

Vår globala produktionskapacitet gör att vi snabbt kan agera på lokala marknader.

 

 

För en global tillverkare inom transportsektorn gör vår närvaro i Sydamerika att företaget slipper administration och avgifter för material som producerats utomlands. Som strategisk producent av marknadsmaterial för den brasilianska marknaden hanterar vi produktion och distribution av företagets produktkatalog på vår anläggning i São Paulo. Eftersom produktionen sker på plats slipper företaget kostnader för tull och införsel, och det innebär också att leveranstider till återförsäljare och distributörer kortas betydligt. Valet av Elanders innebär också mindre miljöpåverkan, eftersom sättet att producera eliminerar långa transporter.