OE-CASES-ffffff

Automotive – Globala on-demand-leveranser

Inom bilindustrin är korta ledtider och effektiva produktionsprocesser en förutsättning för lönsamhet. Därför är vi stolta över att utveckla lösningar som bidrar till dem.

 

globalondemand-2

 

För en global lastbilstillverkare med produktionsanläggningar i fem länder på fyra kontinenter har vi skapat ett nytt flöde för de användarmanualer som distribueras med varje lastbil. Tidigare jobbade kunden utifrån en prognos, vilket medförde höga kostnader för lagerhållning och kassering av utgångna produkter. Därför utvecklade vi en IT-lösning som hämtade produktionsdata från kundens system, vilket gjorde det möjligt att producera chassiunika användarmanualer on-demand. Kunden fick också ett unikt system i vilket allt innehåll kunde lagras, kontrolleras och återanvändas för eftermarknad. Något som sparar pengar och tid, tack vare optimerad lagerhållning, just-in-time- och sekvensleveranser till alla produktionsanläggningar och att det inte längre finns inaktuellt material som måste kasseras. Dessutom stärktes såväl kundupplevelsen som varumärket, eftersom samtliga trycksaker levererades i ett användarvänligt och enhetligt paket.