Försörjnings­kedja för sjuk­vårds­produkter

Att tillhandahålla en säker försörjningskedja för medicinska produkter är utmanande och kräver full spårbarhet och kontroll hela vägen från tillverkning till leverans.

Med hjärtsjukdomar som möjligtvis är det dödligaste tillståndet i världen, och en viktig orsak till allvarliga funktionshinder, är det avgörande att rätt medicinteknisk utrustning finns tillgänglig i nödlägen.

Elanders tillhandahåller en unik lösning för en av världens ledande tillverkare av medicintekniska produkter. Deras produkter används inom många olika medicinska specialområden, bland annat radiologi, kardiologi, onkologi och gynekologi.

Tack vare välutvecklade processer kan produkterna spåras från att de inkommer till varumottagningen via mellanlagring och sedan till där de ska användas. Elanders förser kunden med resurser, lagerhållning med rätt miljökontroll och ett lagerstyrnings­system med RFID-spårning – allt enligt ISO-standard ISO 13485 för medicintekniska produkter.

Elanders tar på sig ansvaret för att vårdgivarna alltid har nödvändiga produkter i lager och har tillgång till rätt utrustning.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions