Network Solutions – HP

För HP Inc. har Elanders skapat en transparent lösning för hela logistiken rörande garantireturer av datorer.

En verksamhets garantiåtaganden kan vara både kostsamma, besvärliga och tidskrävande, och en stor del handlar ofta om att transportera den felande produkten till och från reparation. Däri ligger också en av de största utmaningarna; att göra slutkonsumenten nöjd när utgångsläget är en felaktigt fungerande produkt.

HP Inc. är en av världens största tillverkare av hemelektronikprodukter. Företaget har en centraliserad reparationsanläggning som betjänar Europa med garantiberättigade reparationer av persondatorer. I vissa europeiska länder har Elanders utvecklat en unik lösning för HP för den omvända försörjningskedjan med en enda kontaktyta, och ansvarar för hela transportprocessen från upphämtning hos konsumenten till återleverans. Upphämtning av datorerna sker antingen i hemmet, hos en återförsäljare eller på någon av de 16 000 anslutna punkterna. Med särskilt emballage, framtaget av Elanders, skyddas enheten under leverans, med ett neutralt utseende för ökad säkerhet. Distributionslösningen består av ett konsoliderat speditionsnätverk som lämnar paketet vid en av fyra europeiska konsolideringspunkter varifrån dagliga specialanpassade transporter går i linjetrafik till reparationscentret. Det är både kostnadseffektivt och innebär en effektiv och snabb lösning, något som är avgörande för slutkonsumenten. Efter reparation levereras enheten tillbaka till kunden via konsolideringspunkterna.

Elanders har utvecklat en avancerad spårningstjänst där konsumenten online och i realtid kan se vart i flödet datorn finns och vad status är trots att tjänsten utgörs av ett 15-tal separata tjänsteleverantörer och många mellansteg. Ett dedikerat cockpitteam hos Elanders övervakar kontinuerligt hela kedjan. De är HP:s kontaktpunkt inom Elanders och garanterar en smidig hantering av de drygt 6 000 garantiärendena som hanteras varje månad.

 

Elanders har utvecklat en effektiv process för att snabbt och tillfredställande hantera transporter för HP:s alla garantiärenden i Beneluxländerna, Polen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland, Ungern samt Österrike.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions