Reverse
logistics

Elanders globala distributions- och fulfillmentnätverk passar perfekt för en mängd olika eftermarknadstjänster. För flera av våra kunder hanterar vi delar av eller hela eftermarknaden både lokalt och globalt.

En global tillverkare av konsumentelektronik använder demoservrar på democenters och mässor runt om i världen och var i behov av en lösning för att bättre kunna återanvända dessa servrar. Elanders utvecklade en process där alla färdiganvända servrar hämtas upp runt om i världen och skickas till Elanders Services Centers. Där säkerställer vi att konfigurationen inte har ändrats och servrarna rensas helt från information. Därefter demonteras servrarna och komponenterna packas och skickas tillbaka till kunden som sedan säljer dem på marknaden för återanvända produkter.

Resultatet blev en ökning med över 50 % från marknaden för återanvända produkter och ett system för att hantera hela processen.


Kundkommentar: “Vi kunde öka vår intäkter från marknaden för återanvända produkter genom Elanders smidiga och kostnadseffektiva process”


 

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions