OE-CASES-ffffff

Tillverkningsindustri – Supply chain

Vårt långa samarbete med företag inom tillverkningsindustrin präglas av ett starkt fokus på ständig förbättring. Tillsammans med partners och leverantörer har vi utvecklat och förfinat system och processer för att göra våra kunders produktionsflöden effektivare.

 

 

Ett exempel är en global tillverkare av anläggningsmaskiner, med produktionsanläggningar i elva länder på fyra kontinenter, som stod inför en stor utmaning. De behövde hantera en hel produktkedja, inklusive handböcker, produktinformation, förpackningar, marknadsföringsmaterial, utbildningsmaterial, ritningar och digipasser. En av utmaningarna var att allt material kontinuerligt uppdateras, samtidigt som alla versioner måste vara tillgängliga för produktionsanläggningar, återförsäljare och andra intressenter.

Därför utvecklade Elanders en global B2B-e-handelslösning som gjorde det enkelt att se och beställa produkter och material, hantera konstanta uppdateringar och garantera tillgänglighet för tidigare versioner. En lösning som resulterat i minskade lagerkostnader, effektivare processer och att kunden kunnat rationalisera bort ett antal interna IT-system.