Global e-handels-
lösning för B2B

Ett starkt fokus på ständiga förbättringar av våra lösningar har varit avgörande för vårt långtgående samarbete med företag inom tillverkningsindustrin. Vi har arbetat med tillsammans med partners och leverantörer för att utveckla system och processer som möjliggör för våra kunder att förändra och förbättra sin Supply Chain.

En global tillverkare av anläggningsmaskiner med produktionsanläggningar i elva länder på fyra kontinenter stod inför en stor utmaning. De behövde hantera en hel produktkedja, inklusive handböcker, produktinformation, förpackningar, marknadsföringsmaterial, utbildningsmaterial, ritningar och digipasser. En av utmaningarna var att allt material kontinuerligt uppdateras samtidigt som alla versioner måste vara tillgängliga för produktionsanläggningar, återförsäljare och andra intressenter.

Elanders utvecklade en global B2B-e-handelslösning som gjorde det enkelt att se och beställa produkter och material. Systemet kan även hantera de konstanta uppdateringarna och samtidigt garantera tillgänglighet.


Kundkommentar: “Med Elanders lösning har vi minskat lagerkostnader, effektiviserat hela processen och rationaliserat bort ett antal interna IT-system”


Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions