Globala on-demand-leveranser

Elanders har lång och bred erfarenhet av att arbeta med företag inom bilindustrin. Genom åren har vi utvecklat lösningar som tillgodoser det växande behovet av kortare ledtider och effektivare produktionsprocesser. Vi är stolta över det faktum att vi utvecklat dessa lösningar i ett nära samarbete med våra kunder.

En global lastbilstillverkare med produktionsanläggningar i fem länder på fyra kontinenter sökte ett nytt sätt att förbättra distributionen av användarmanualer med tillbehör till alla produktionsanläggningar. Kunden jobbade utifrån en prognos vilket medförde höga kostnader för lagerhållning och kassering av utgångna produkter. Kunden ville även säkerställa att deras starka varumärke vårdades och att värdet för slutkunden ökade.

Elanders utvecklade en IT-lösning som hämtade all produktionsdata från kundens produktionssystem vilket gjorde det möjligt att producera chassiunika användarmanualer on-demand. Kunden fick också ett unikt system i vilket allt innehåll kunde lagras, kontrolleras och sedan användas igen som stöd i eftermarknadsarbetet. Värdet på varumärkets ökade tack vare en ny specialdesignad förpackning för den samlade ägarinformationen.

Fördelarna för kunden var många, till exempel ingen kassering av utgångna produkter, optimerad lagerhållning, just-in-time- och sekvensleveranser till alla produktionsanläggningar. Varumärket stärktes genom en ny design på samtligt material som även var betydligt mer användarvänligt för slutkunden.


Kundkommentar: “Genom den nya processen som vi utvecklade tillsammans med Elanders sparar vi massor av tid och pengar varje år.”


 

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions