Globala just-in-time-leveranser

Elanders har lång och bred erfarenhet av att arbeta med företag inom bilindustrin. Genom åren har vi utvecklat lösningar som tillgodoser det växande behovet av kortare ledtider och effektivare produktionsprocesser. Vi är stolta över det faktum att vi utvecklat dessa lösningar i ett nära samarbete med våra kunder.

En global biltillverkare med produktionsanläggningar i flera länder behövde en partner som på ett kostnadseffektivt sätt kunde försörja alla deras fabriker med användarmanualer. Från att ha producerat mot prognos levererar Elanders nu istället det faktiska behovet just-in-time. Vi sköter även lagerhållningen och utför Fulfilment-tjänster.

Den nya processen innebär en väsentligt effektivare lösning och har medfört kostnadsbesparingar inom flera olika områden. Genom att använda Elanders system publicerar kunden även sin information på digitala enheter.


Kundkommentar: “Genom den nya effektivare processen har vi kunnat minska kostnaderna för tryck, lagerhållning och fulfillment.”


 

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions