Global B2B och B2C
– e-handel

Elanders globala distributions- och fulfillmentnätverk är perfekt för en mängd olika eftermarknadstjänster. Vi hanterar eftermarknadstjänsterna på både lokal och global nivå åt många kunder.

En av våra större kunder bestämde att de behövde förbättra sina eftermarknadstjänster och insåg att de skulle kunna nå bäst resultat genom att outsourca uppdraget. De ville på ett enkelt och smidigt sätt möjliggöra för slutkunden att göra tilläggsbeställningar.

Elanders skapade en komplett e-handelsprocess. Bland aktiviteterna kan nämnas front-end-utveckling, lagerstyrning, mottagning och hantering av säljordrar samt betalningshantering i olika valutor. E-handelsplattformen finns tillgänglig på flera språk.

Lösningen har ökat servicenivån till slutkunden och ökar intäkterna från merförsäljning på eftermarknaden.


Kundkommentar: “Vi fick möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet.”


 

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions