Global konfiguration och fulfillment

I de nya globala försörjningskedjor som växer fram krävs det olika typer av kundanpassningar sent i processen för att hålla nere både ledtider och färdigvarulager. Med kunskaper inom best practice, vårt globala perspektiv och vår lokala kunskap kan vi erbjuda kunderna bästa lösningen för varje enskild marknad runtom i världen.

En av IT-branschens marknadsledande företag beslutade att de inte längre ville hantera kundanpassningarna eller distributionen för deras produkter mot slutkund.

Idag produceras stora volymer av standardiserade produkter och komponenter som sedan skickas till Elanders Supply Chain-Center på respektive marknad. När slutkunden lägger en order konfigureras produkterna och skräddarsys utifrån respektive marknad och den enskilda kundens krav. Elanders orderhanteringssystem, som är direkt integrerat med kundens IT-system, styr hela processen. System ger kunden realtidsdata och statistik för alla order som hanteras. Vi trycker även kundens bruksanvisningar och ansvarar för upphandling och inköp av vissa standardkomponenter som packas och levereras tillsammans med produkten.

Med denna lösning har kunden avsevärt kortat ledtiderna, minskat mängden bundet kapital samt sänkt sina distributions- och komponentkostnader.


Kundkommentar: “Vi har använt oss av Elanders tjänster länge, och vet att vi kan lita på att de supporterar våra kunder på bästa möjliga sätt”


 

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions