Electronics

Marknaden för elektronik växer kraftigt. Detta mycket tack vare att konsumtionen stiger på grund av en ökande medelklass och att priserna på hemelektronik har sjunkit de senaste åren. Elektronikbranschen karaktäriseras generellt av känslig teknik som kräver särskild hantering och infrastruktur för att skydda ömtåliga enheter och instrument, men också och för att återvinna produkterna.

Electronics är ett stort kundsegment för Elanders. Erbjudandet har kontinuerligt utvecklats de senaste åren till att även omfatta tjänster för bland annat kvalitetskontroll, montering, eftermarknad, reparationer och återvinning/återanvändning av elektronik (Value Recovery Services).

Senast uppdaterad 2018-03-23

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose. I ett antal uppdrag har flera av våra produktionsanläggningar varit involverade.

Tjänster

Erbjudandet omfattar allt från att ta helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden till att producera enstaka trycksaker och förpackningar.

Tjänster

Erbjudandet omfattar allt från att ta helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden till att producera enstaka trycksaker och förpackningar.

Läs mer

Industrier

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Industrier

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions