Kundsegment

Elanders är framför allt inriktat på fem stora kundsegment som uppvisar långsiktig tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science samt Industrial.

Automotive

Aut21

Automotive

Elanders är väl positionerade i branschen, då kunderna framför allt är premiummärken som satsar stora resurser på att hantera branschens omställning och utveckling, bland annat mot elbilar.

Läs mer

Electronics

Ele21

Electronics

Electronics är ett av koncernens största kundsegment. Elanders har kontinuerligt utvecklat erbjudandet de senaste åren.

Läs mer

Fashion & Lifestyle

Fas21

Fashion & Lifestyle

Elanders erbjuder inköp, distribution via omnikanaler, virtuella lager och returhantering såväl som automatiserade lager med tjänster som kvalitetskontroll, tvättning, lagning, produktion och etikettering.

Läs mer

Health Care & Life Science

Hea21

Health Care & Life Science

Health Care & Life Science är idag ett relativt litet kundsegment för Elanders, men trots det har koncernen ett starkt kvalitetssäkrat erbjudande.

Läs mer

Industrial

Ind21

Industrial

Elanders har en god position inom kundsegmentet Industrial och hanterar idag allt från små produkter till stora logistiskt komplexa konstruktioner och lösningar.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions