Kundsegment

Elanders delar in sina kunder i sex segment efter vilken bransch de är verksamma i; Automotive, Electronics, Fashion, Health Care, Industrial samt Other. Koncernen strävar efter att ha en bra fördelning och kundmix inom segmenten. Diversifieringen gör koncernen robustare vid konjunktursvängningar, fluktuationer i efterfrågan och globala kriser.

Automotive

Autom_web-02-01

Automotive

Elanders är väl positionerade i branschen, då kunderna framför allt är premiummärken som satsar stora resurser på att hantera branschens omställning och utveckling, bland annat mot elbilar.

Läs mer

Electronics

Electronics

Electronics är ett av koncernens största kundsegment. Elanders har kontinuerligt utvecklat erbjudandet de senaste åren.

Läs mer

Fashion

Fashion

Elanders erbjuder inköp, distribution via omnikanaler, virtuella lager och returhantering såväl som automatiserade lager med tjänster som kvalitetskontroll, tvättning, lagning, produktion och etikettering.

Läs mer

Health Care

Health Care

Health Care är idag ett relativt litet kundsegment för Elanders, men trots det har koncernen ett starkt kvalitetssäkrat erbjudande.

Läs mer

Industrial

Industrial

Elanders har en god position inom kundsegmentet Industrial och hanterar idag allt från små produkter till stora logistiskt komplexa konstruktioner och lösningar.

Läs mer

Other

Other

Av de kunder som ingår i kundsegmentet Other står kunder inom onlineprint för den största andelen av omsättningen.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions