Kundsegment

Oavsett om det handlar om enstaka tjänster eller skräddarsydda helhetslösningar bidrar Elanders till att öka kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi erbjuder våra tjänster till olika kunder inom framför allt fem stora kundsegment som alla visar positiv tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Automotive

Automotive

Elanders är väl positionerade i branschen. Mycket tack vare att kunderna framför allt är premiummärken.

Läs mer

Electronics

Electronics

Electronics är ett av Elanders största kundsegment. Vi har kontinuerligt utvecklat vårt erbjudande de senaste åren.

Läs mer

Fashion & Lifestyle

Fashion & Lifestyle

Elanders erbjuder inköp, distribution via omnikanaler, virtuella lager och returhantering såväl som automatiserade lager med tjänster som kvalitetskontroll, tvättning, lagning, produktion och etikettering.

Läs mer

Health Care & Life Science

Health Care & Life Science

Health Care & Life Science är ett relativt litet kundsegment för Elanders, men vi har ett starkt kvalitetssäkrat erbjudande.

Läs mer

Industrial

Industrial

Elanders har en god position inom kundsegmentet Industrial, där koncernen idag hanterar allt från små produkter till stora komplexa konstruktioner och lösningar.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions