Electronics

Marknaden för elektronik växer kraftigt, konsumtionen ökar tack vare en växande medelklass och att priserna på hemelektronik har sjunkit de senaste åren. Elektronikbranschen karaktäriseras generellt av känslig teknik som kräver särskild hantering och infrastruktur för att skydda ömtåliga enheter och instrument. En allt viktigare del i försörjningskedjan är returer, återvinning och återanvändning av produkter.

Electronics är ett av våra största kundsegment. Vi har kontinuerligt utvecklat vårt erbjudande de senaste åren till att även omfatta tjänster för bland annat kvalitetskontroll, montering, installationer, eftermarknad, reparationer och återvinning/återanvändning av elektronik i form av våra Value Recovery-tjänster.

Senast uppdaterad 2019-05-30

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Vi erbjuder våra tjänster till olika kunder inom framför allt fem stora kundsegment som alla visar positiv tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions