Electronics

Electronics är ett av koncernens största kundsegment. Elanders har kontinuerligt utvecklat erbjudandet de senaste åren till att även omfatta tjänster för bland annat kvalitetskontroll, montering, installationer, eftermarknad, reparationer och återvinning/återanvändning av elektronik i form av till exempel Value Recovery-tjänster.

Konsumtionen av elektronik ökar tack vare en växande medelklass och att priserna på hemelektronik har sjunkit de senaste åren. En allt viktigare del i försörjningskedjan är hantering av returer, återvinning och återanvändning av produkter. Ett EU-beslut under 2019 ökar också kraven på att reservdelar ska finnas tillgängliga för snabba leveranser för bland annat vitvaror och elektronik. Dessutom ska viktiga komponenter kunna tas isär för att på så sätt möjliggöra återvinning. De nya kraven på resurseffektivitet är ett viktigt steg mot en mer cirkulär och hållbar ekonomi.

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Elanders är framför allt inriktat på fem stora kundsegment som uppvisar långsiktig tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science samt Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions