Electronics

Electronics är ett av koncernens största kundsegment. Elanders har kontinuerligt utvecklat erbjudandet de senaste åren.

Comp-electronics

I en värld präglad av en växande medelklass ökar konsumtionen av elektronik både hos företag och konsument. Det gäller allt från datorer, övervakningssystem och tv-apparater till luftvärmepumpar och datacenter. Samtidigt höjs kraven på resurseffektivitet och hållbarhet.

28 %

Ungefärlig andel av koncernens omsättning.
(I procent av total nettoomsättning för helåret 2022.)

Tillväxtmöjlighet: Hög
Konjunkturkänslighet: Medel

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

23-industries-icon

Kundsegment

Elanders delar in sina kunder i sex segment efter vilken bransch de är verksamma i; Automotive, Electronics, Fashion, Health Care, Industrial samt Other.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions