Rapportering

Utöver ESG fortsätter Elanders att använda FN:s globala mål för hållbar utveckling som vägledning för att identifiera verksamhetens påverkan.

Sedan 2023 är Elanders anslutet till UN Global Compact som utifrån de globala målen har tagit fram tio principer som berör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. För att öka transparensen och höja kvaliteten på koncernens miljö- och klimatdata sker datainsamlingen och beräkningen av utsläpp med utgångspunkt i och stöd av GHG-protokollet. GHG-protokollet står för Greenhouse Gas Protocol och är en global standard som kan vara ett stöd när rapportering ska göras av växthusgasutsläpp.

Under 2022 rapporterade koncernen också för första gången till Carbon Disclosure Project (”CDP”). Det är en icke-vinstdrivande organisation som underlättar för investerare, företag, städer, länder och regioner att kartlägga och presentera sina klimat- och miljöavtryck.

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör och tillförordnad hållbarhetsansvarig
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Strategi och mål

23-Strategy-icon

Strategi och mål

Som en global aktör är det Elanders medborgerliga ansvar att aktivt arbeta med och ta ansvar för sociala, etiska och miljörelaterade frågor.

Läs mer

Rapportering

23-Reporting-icon

Rapportering

Utöver ESG fortsätter Elanders att använda FN:s globala mål för hållbar utveckling som vägledning för att identifiera verksamhetens påverkan.

Läs mer

Engagemang

23-Engagement-icon

Engagemang

Tre partnerskap som Elanders är engagerade i på koncernnivå.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions